L'Ajuntament de Berga ha aprovat en el ple d'octubre una proposta per liquidar les concessions a la societat Inberga Tur de l'hostatgeria de Queralt i l'Hotel Berga Park. L'acord proposat -pactat amb l'administrador concursal- haurà de ser validat pel tribunal mercantil. La iniciativa ha tingut el suport de tots els grups polítics del consistori, que anteriorment ja han explicat la proposta en una roda de premsa conjunta. L’objectiu de l'Ajuntament de Berga és recuperar aquests actius pagant 143.688,92 euros pel rescat de la concessió i tancar definitivament el periple judicial que s’arrossega des de fa molts anys. 

La proposta d’acord contempla que l’Ajuntament de Berga doni compliment a una sentència dictada en el procés mercantil, relativa al retorn d’un IVA i altres conceptes com per exemple la utilització de les instal·lacions de l’hotel per part del consistori, segons la sentència emesa el 16 de setembre de 2013 pel Jutjat Mercantil, que estableix un import de 143.688,92 euros. Aquesta és la quantitat econòmica que el consistori hauria d’ingressar al Jutjat Mercantil. 

Si el jutge acabés aprovant aquest extrem, l'Ajuntament recuperaria l’Hotel Berga Park i això li permetria decidir els usos de l’equipament, conservant part de l’ús per a l’allotjament. A més, el consistori també s’encarregaria de portar a terme el procediment d’adjudicació per a l’explotació i gestió de l’hotel. 

En el cas de la gestió de l'hostatgeria i l'ascensor de Queralt, l’administrador concursal s’encarregaria de liquidar aquesta unitat portant a terme el procés d’adjudicació a un tercer sota la fiscalització del consistori berguedà. Les condicions establertes en aquesta proposta d’acord hauran de complir la normativa vigent recollida en la Llei de Contractes del Sector Públic per garantir la solvència tècnica, econòmica i professional dels adjudicataris que es facin càrrec de gestionar l'hostatgeria i l'ascensor. 

Els grups de l'oposició van votar-hi a favor i van destacar la importància de la proposta si la justícia l'acaba acceptant. El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, va assenyalar que és una bona notícia, i va destacar que "avui tenim els primers fruits" de la demanda de que es "prenguessin decisions pel bé de la ciutat". Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, va felicitar el batlle "per compartir aquesta fita amb la resta de grups. T'honra i tindre en compte aquesta generositat perqué aquest es el camí", va afirmar.

Antecedents del litigi 

L'Ajuntament de Berga va iniciar el procés administratiu per resoldre el contracte de la concessió d’Inberga Tur l’any 2009 per incompliment del contracte, procediment que va caducar per allargament de terminis provocats pel concessionari. Posteriorment, es va tornar a incoar l’octubre de 2010 i l’abril de 2011. Una sentència va condemnar els adjudicataris a retornar els béns de les concessions al consistori, però l’última resolució emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 2020 va anul·lar el dictamen per qüestions formals.