L’Ajuntament d’Avià ha posat a la venda un solar edificable de 708 metres, situat a l’avinguda Antoni Gaudí, i en comprarà un altre de «més adequat per construir-hi pisos tutelats», segons assenyala l’alcaldessa Patrocini Canal. El consistori necessitarà un espai que estigui a prop dels serveis bàsics. L’alcaldessa explica que l’Ajuntament «aposta per impulsar aquesta iniciativa per atendre necessitats en l’àrea social».

En el solar que ha posat a la venda l’Ajuntament s’hi poden construir dos habitatges unifamiliars. La valoració d’aquest sòl s’ha fixat en 98.402,90 euros. Les ofertes han de ser a partir d’aquest preu i es poden presentar fins al 20 d’octubre. Les condicions per optar a la compra d’aquest solar es poden consultar a la pàgina del consistori.

D’altra banda, Canal apunta que el consistori era propietari del solar perquè el va obtenir per la cessió de terrenys, que és obligatòria quan es fan promocions urbanístiques a través de plans de millora urbanes o plans parcials. Aquests terrenys s’han destinat a finalitats establertes per la Llei d’Urbanisme com habitatges d’ús social. La legislació també preveu que es puguin vendre com farà ara el consistori, sempre que els diners es destinin a projectes públics com els pisos tutelats esmentats.