L’Ajuntament de Berga assegura que al principi de l’any 2022 pot estar en disposició de comprar accions de l’empresa Sumar perquè es faci càrrec definitivament de la gestió de la residència Sant Bernabé. Així ho ha assegurat a aquest diari el regidor d’Hisenda del consistori.

Com ja va informar Regió7 en l’edició de divendres passat, el Pla d’Ajust del Govern espanyol de l’any 2012 impossibilita que l’Ajuntament augmenti la despesa, però la llei reguladora de les bases del règim local, en la disposició addicional novena, esmenta una excepció.

Concretament, estableix que, «excepcionalment, les entitats locals podran realitzar aportacions patrimonials si, en l’exercici pressupostari immediatament anterior, haguessin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i el seu període mitjà de pagament a proveïdors no supera en més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa de morositat».

Aquesta és justament la situació que l’Ajuntament berguedà preveu tenir a començament de l’any vinent, amb un període mitjà de pagament a proveïdors de trenta dies. A final del mes de setembre el pagament era a poc més de 40 dies. De fet, el regidor Maria Miró assegura que el consistori va pagar factures del mateix mes.

Ara bé, fins fa pocs mesos el període mitjà de pagament de l’Ajuntament era d’uns 270 dies. Això era així perquè tenia factures pendents de pagament de fa gairebé uns 10 anys –que feien pujar la mitjana. Ara, el consistori se n’ha pogut desfer mitjançant una depuració comptable, ja que els mateixos proveïdors tampoc no han presentat al·legacions.

Dues vies sobre la taula

Tal com ha confirmat el mateix edil, la depuració comptable que ha permès reduir el període mitjà de pagament no significa que l’Ajuntament només es plantegi la via de comprar l’acció de Sumar per la residència Sant Bernabé.

L’altra opció que ha pres força en les últimes setmanes és la de municipalitzar la gestió a través de l’empresa BRG. De fet, en el ple de setembre el regidor del PSC, Abel García, va treure a la llum que l’equip de govern havia encarregat un estudi per conèixer la viabilitat d’aquesta alternativa.