L’Escola de Famílies de Berga es consolida gràcies a la programació estable d’activitats divulgatives i lúdiques gratuïtes per fomentar la tasca educadora de les famílies i les escoles. El projecte impulsat per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga i les associacions de famílies d’alumnes dels centres educatius de la ciutat i el suport de la Diputació de Barcelona iniciarà la 6a edició per donar continuïtat a la iniciativa sorgida de la necessitat de dotar d’eines i recursos les persones que s’ocupen de l’educació en la infància i l’adolescència.

L’edició d’enguany comptarà amb una programació d’activitats formada per gairebé una desena de tallers i xerrades de temàtiques diferents que es faran durant el curs lectiu 2021-2022. El projecte compta amb la implicació dels centres educatius i les associacions de famílies d’alumnes a l’hora de confeccionar i escollir les propostes que formen part de la programació, la qual, és oberta i podrà incorporar més activitats que puguin anar sorgint al llarg del curs.

Obrir espais de formació

El regidor d’Educació, Eloi Escútia, ha explicat que “el projecte té la voluntat d’oferir espais de formació per a les famílies i el conjunt dels membres de la comunitat educativa”. En aquest sentit, “l’àrea d’Educació contacta amb els equips docents i les ampes dels centres educatius per saber quins són els seus interessos en l’àmbit de la formació, en quines temàtiques els agradaria que treballéssim o en quins aspectes del paper educatiu hi ha més mancances i, a partir d’aquest intercanvi d’idees, busquem els recursos per concretar-ho i materialitzar-ho en aquesta programació d’activitats”. 

Lidia Ruz de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Santa Eulàlia ha valorat positivament el projecte i el fet de “treballar temes de forma transversal, ja que cada any hi ha propostes adreçades a alumnat des de l’escola bressol fins a adolescents”. Ruz ha destacat “la importància de la formació, sobretot en un àmbit tan essencial com la criança dels nostres fills i filles” i ha agraït que “aquest any es recuperi la presencialitat de les activitats després d’aquests dos últims cursos que han estat molt complicats”.

La directora de l’Escola La Valldan, Meritxell Mas, ha comentat que “l’Escola de Famílies és una eina molt important a la ciutat perquè permet aglutinar escoles i famílies i això possibilita que a través dels infants fem xarxa i comunitat”. Per a Mas, “l’Escola de Famílies és un element clau que va creixent i es va consolidant amb més activitats i la gent hi participa amb més ganes cada any”. 

Aprendre i gaudir en família 

L’Escola de Famílies és un espai que permet compartir experiències per tal de facilitar l’aprenentatge a través de la divulgació i el lleure. Per assolir aquest objectiu s’ha dissenyat una programació formada per propostes lúdiques que inclouen jocs i tallers dels que les famílies poden gaudir conjuntament.

La segona part de la programació de l’Escola de Famílies inclou un cicle de 5 xerrades sobre temàtiques tan diverses com l’educació emocional, l’ús de la tecnologia, la neurociència educativa, el videojoc com a eina d’aprenentatge o els beneficis de la pràctica esportiva en la infància.

Procés d’inscripció 

La inscripció per participar en les activitats especificades anteriorment es podrà fer enviant un correu a l’adreça electrònica educacio@ajberga.cat. Per a més informació, podeu contactar amb l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga per correu electrònic i al telèfon 93 821 43 33.