La Diputació de Barcelona ha començat els treballs de gestió forestal i recuperació d’antigues pastures en Zones d’Actuació Prioritària (ZAP) al Berguedà per a la prevenció d’incendis en boscos. En concret, es tracta d’unes 40 hectàrees repartides entre quatre finques del nucli d’Olvan i una altra de Montclar.

A Olvan, es fa una actuació conjunta que afecta les finques de Campdeparets, Artigós i Cal Roig, en una superfície de vuit hectàrees. Concretament, es porta a terme una tallada selectiva per aprofitament de llenya i la zona de bosc passarà a ser de pastura oberta. També a Olvan, a Casa Ballaró, es fan treballs d’aclarida d’arbres en unes 12 hectàrees de terreny.

L’actuació més important en termes de superfície és a Montclar, a la casa del Riu -que actualment està en ruïnes-, on es faran treballs en una superfície de 20 hectàrees. En aquest cas, també es faran actuacions d’aclarida del bosc, per a transformar-lo en una zona de pastura.

L’objectiu principal dels treballs és crear discontinuïtat en el bosc mitjançant la recuperació d’antigues pastures i restablir un paisatge de mosaic agroforestal que ajudi a reduir l’acumulació de combustible vegetal que permeti els ramats entrar al bosc a pasturar, trencant el contacte entre el sotabosc i les capçades dels arbres. Les tasques es porten a terme seguint criteris de conservació i millora de la biodiversitat. Així, per exemple, es deixaran alguns troncs morts dempeus i es respectaran els nius.

Actuacions també al Moianès

A la província de Barcelona s’actua en unes 160 hectàrees de 14 finques. A part del Berguedà, una altra de les comarques centrals implicades és el Moianès. Els altres punts on es faran tasques són el Lluçanès, i la Vall del Ges, Orís i Bisaura. La iniciativa s’emmarca dins l’estratègia BCN Smart Rural i compta amb un pressupost de 270.000 euros.

BCN Smart Rural és l’estratègia de la Diputació de Barcelona per fomentar la sostenibilitat del sector agrosilvopastoral al territori. Està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i és una iniciativa que s’ubica a l’avantguarda de les accions que l’ens provincial i Smart Rural estan promovent amb horitzó 2030, tant en matèria agrícola com alimentària.

Paisatge més resistent al foc

La planificació forestal estratègica és una actuació fonamental per prevenir incendis, alhora que es dota al paisatge d’elements que el facin més resistent al foc, protegint el mosaic agroforestal amb el manteniment d’espais oberts, la recuperació de pastures que s’havien perdut i la consegüent reducció de la càrrega de combustible a les masses forestals no gestionades que afavoreix la diversitat d’espècies.

Els treballs també dinamitzen la ramaderia extensiva amb la reintroducció de ramats al bosc i la valorització de la carn que es produeix d’una manera sostenible i compromesa amb el benestar animal.