L’Ajuntament de Gironella, conjuntament amb el Consell Comarcal, inicia aquest dilluns 25 d’octubre les obres de consolidació del Pont Vell de Gironella, una de les estructures més icòniques del municipi gironellenc. De fet, segons ha pogut saber Regió7, no es feia cap obra d'aquest calibre en l'estructura des de fa uns 30 anys, després de la riuada del 1982.

L’actuació suposa una inversió total de 37.075,63 euros i consisteix en l’eliminació de la vegetació espontània de les façanes del pont gòtic, el repicat dels rejuntats de morter de calç en mal estat, així com també dels elements que presenten fissures i forats. A més, en les obres es procedirà a l’eliminació dels elements constructius que es puguin despendre del pont. Un cop revisats tots els elements en mal estat, es rejuntaran i repararan amb morter de calç actual (de més qualitat i més durable).

Des del punt de vista de donar importància a l’estructura gòtica original, el projecte preveu fer un refós de morter, d’uns 15 centímetres, entre l’estructura original i els elements sobre posats. D’aquesta manera es produirà una línia d’ombra que permetrà identificar els diferents elements, fent més entenedor l’evolució de l’estructura per als visitants.

Lluís Vall, regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Gironella, ha explicat que la qualitat de la pedra és dolenta, i que aquestes cada cop reben més desgast. En aquest sentit, l'edil apunta que un dels factors pels quals està malmesa és per la vegetació que creix en la façana del pont. El regidor també ha assegurat que hi haurà una segona fase de les obres que contempla la instal·lació d'una nova il·luminació led més moderna.

Mentrestant, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha afirmat que “estem satisfets per l’inici d’aquestes obres en un dels indrets més icònics de Gironella. El Pont Vell és un element identificador del poble i de la comarca i per aquest motiu ha d’estar sempre en la millor de les condicions".

Els treballs es realitzaran sota la supervisió d’un arqueòleg, que garantirà el rigor i el respecte històric de l’actuació. El mateix projecte contempla la realització d’un sondeig arqueològic al paviment del carrer del pont vell, passat l’estrep esquerre del pont (al tram medieval), amb l’objectiu de determinar la cronologia, l’ús, les reparacions i la fisonomia original del pont.

Segons la llei 9/93, que regula les intervencions arqueològiques i paleontològiques, la memòria haurà de recollir tota la informació obtinguda en l’actuació, establint unes conclusions i interpretacions finals, que aniran complementades dels estudis necessaris.

La memòria inclourà un apartat de notícia històrica, un resum dels treballs, un apartat de conclusions, un inventari, una classificació dels materials descoberts, el registre de les fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de plànols amb alçats i seccions de les estructures descobertes.