El ple de l’Ajuntament de Gironella va aprovar dimarts les ordenances fiscals de l’any 2022, amb una gran novetat, la bonificació del 25% de la quota de l’impost de béns immobles a aquells béns de naturalesa urbana i rústica que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

David Font, alcalde del municipi, va recordar que l’any 2020 ja es va aprovar la normativa municipal sobre integració de captadors d’energia solar al municipi per regular-ne la instal·lació. Es bonifiquen les llicencies d’obres per aquestes instal·lacions, i «el següent és aplicar bonificacions a l’IBI a aquells edificis que apostin per una captació d’energia més neta i verda», va comentar el batlle.

Paral·lelament també es va aprovar un gravamen als propietaris de 3 o més pisos buits, que tindran un recàrrec del 50% sobre l’IBI d’aquests immobles si porten més de 2 anys buits. Font va explicat que actualment al municipi hi ha una gran demana de pisos de compra i lloguer, però l’oferta és limitada, amb un nombre significatiu d’immobles buits. «El que busquem no és recaptar més, si no incentivar que els propietaris d’aquests pisos els treguin al mercat», va assegurar l’alcalde.