La Diputació ha actualitzat la cartografia topogràfica digital escala 1:1000 dels municipis de Montclar i Olvan. És una eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques.

Els treballs cartogràfics, que han tingut un cost de 39.162 euros, inclouen un total de 843 hectàrees dels municipis i recullen el sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística i la gestió dels seu àmbit territorial.