El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell del Berguedà ha multiplicat el nombre d’atencions en l’última dècada. Concretament, s’ha passat d’una cinquantena -el 2011- a més d’un centenar a dia d’avui.

A més, també es detecta un increment important en tan sols un any, ja que s’ha passat de 82 atencions el 2020 a les més de cent d’aquest 2021 -xifra que encara pot ser més alta perquè no ha acabat l’any-. Del total de dones ateses, entre un 60 i 70% són per violència masclista. Serra assegura que, tot i l’augment de casos, a dia d’avui es poden cobrir tota la demanda. Això sí, no descarta que en el futur es necessiti «suport extern».

L’edat mitjana de les dones ateses és de 40 anys. Des del 2011 fins ara la franja d’edat més atesa és la d’entre 30 a 45 anys i la segueix la de 46 a 55. Es constata que les dones més grans i les més joves accedeixen menys al servei. La consellera comarcal d’Igualtat i Atenció a les Persones, Anna Maria Serra, considera que no viu de la mateixa manera la violència de gènere una persona de 30 anys que una altra de 60.

Un 70% de les dones ateses són de nacionalitat espanyola seguides de les originàries de països d’Amèrica Llatina (16%), un 10% del Marroc i un 2% de diferents països d’Europa.

El SIAD és un servei d’informació, assessorament, atenció i acompanyament amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar. L’any 2016, va començar a oferir atenció psicològica per a fills i filles en situació de violència masclista. Des del 2016 s’han atès 47 infants i joves, fills i filles de dones en situació de violència masclista. El servei també coordina projectes i campanyes de sensibilització i prevenció, formacions per a professionals i activitats dirigides a dones.

El SIAD pot atendre qualsevol situació que pateixin les dones. La consellera Anna Maria Serra explica que «al llarg de la vida les dones pateixen discriminacions i violències, moltes vegades invisibilitzades, normalitzades i naturalitzades, causant dificultats, malestars i necessitats que s’han de poder atendre».