LIVEN, S.A. empresa berguedana capdavantera en la producció de snacks, crispetes i productes Tex-Mex, disposa del camió Duo-Tràiler, un dels més llargs i eficients que actualment circula per les carreteres europeesPermet augmentar els volums transportats i al mateix temps minimitzar el seu impacte ambiental.

Es tracta d’un tràiler de 32 metres format per una tractora Volvo i dos semiremolcs, amb una capacitat de càrrega de fins a 44 tones, reduint un 50% el transport per carretera de les entregues i en un 30% les emissions de CO2 per trajecte

El duo tràiler està dissenyat per circular per carreteres d’alta capacitat, permetent reduir el nombre de camions que circulen per carreteres convencionals i la possibilitat d’accidents en aquestes. Des d’un punt de vista de sostenibilitat, el concepte duo-eco de transport aporta eficiència al transport multimodal per ferrocarril. Els semiremolcs del vehicle tenen les mateixes dimensions que els vagons de tren, podent així promoure el transport per ferrocarril cap a la resta d’Europa. 

Inicialment, el duo tràiler unirà diàriament en 4 freqüències la fàbrica de Liven Berga amb el magatzem de Transsesrovires a Masquefa (on s’expedeixen les comandes).