L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa tres consultes obertes a la ciutadania sobre diferents reglaments i ordenances relacionades amb les àrees de Serveis Tècnics, Festes i Participació Popular, respectivament.

L’àrea de Serveis Tècnics ha impulsat la creació d’un pla per determinar els criteris que regiran les inspeccions de les activitats permanents comunicades referents al comerç, la indústria, la restauració, entre d’altres. L’objectiu és disposar d’una eina que permeti a l’administració la realització de les inspeccions per tal de verificar el compliment dels requisits materials de les activitats i alhora que les persones titulars de les activitats comptin amb una eina clara, objectiva i transparent de com es farà la inspecció de l’activitat comunicada.

D’altra banda, l’àrea de Festes va promoure l’any 2019 la creació d’una ordenança per establir el procediment per a la concessió de premis en els concursos de caràcter cultural i festiu organitzats per l’Ajuntament de Berga. Ara es preveu modificar aquesta ordenança per incloure premis sorgits de noves activitats i premis que no havien estat recollits en el text inicial de l’ordenança.

Finalment, el consistori preveu incorporar modificacions en el text de l’ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de millorar diversos aspectes sobre la gestió i atorgament de subvencions. En concret, les modificacions se centren en les actuacions subvencionables en l’àmbit de les polítiques d’ocupació, la documentació que cal presentar en les sol·licituds, la composició de la comissió de valoració i els criteris de valoració.