L’Ajuntament de Casserres ha rebut, per part de la Diputació de Barcelona, una diagnosi tecnològica del municipi. Es tracta d’una anàlisi de la situació actual del consistori tenint en compte els recursos TIC disponibles, el model de treball i els projectes i iniciatives en curs. Això permet que es dissenyi un pla de millora que conté un conjunt d’actuacions per prevenir problemes, corregir tendències i millorar l’àrea TIC.

El suport del recurs Governança de les TIC es pot concretar, com en el cas de l’Ajuntament de Casserres, en diagnosis i inventaris dels recursos TIC; en plans directors orientats a assolir els objectius estratègics de l’ajuntament; en diagnosis per a la renovació de la infraestructura de xarxa d’àrea local a les seus municipals, o bé en assistències per a l’elaboració de plecs de clàusules tècniques. Aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc del Catàleg de serveis de la Diputació.