L’Ajuntament de Berga ha tornat a iniciar el procediment per portar a terme l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis tècnics i auxiliars i els serveis d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga, després que la primera convocatòria efectuada el setembre passat quedés deserta per la manca de presentació d’ofertes. La finalitat de la licitació és prestar els serveis esmentats amb la major eficàcia possible, garantint la qualitat tècnica de les activitats que es desenvolupin en aquest equipament cultural, incloent-hi l’atenció al públic i el control d’accessos.

El procediment d’adjudicació del contracte de la prestació de serveis del teatre està subjecte a la regulació harmonitzada i, per tant, està sotmès a les directrius de contractació que se segueixen a la resta de la Unió Europea en els mateixos supòsits. La regulació harmonitzada s’aplica quan el valor estimat del contracte és igual o superior a 215.000 €.

Lots de la licitació

La licitació es divideix en dos lots. El primer lot fa referència a la prestació dels serveis tècnics i auxiliars relacionats amb les instal·lacions esceno-tècniques (130.743,36 IVA inclòs) i el segon lot inclou la prestació dels serveis d’atenció al públic (48.164,71 € IVA inclòs). L’import total de la licitació és de 178.908,07 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per a un període de 2 anys amb la possibilitat d’una pròrroga per a dues anualitats més. El valor estimat del contracte és de 294.463,21 € (IVA no inclòs), incloent-hi la durada inicial del contracte, la possible pròrroga i un import màxim per les modificacions, per aquest motiu, el contracte està subjecte al procediment harmonitzat.