El Patronat de la Patum ha acordat en la sessió d'aquest mes de gener treballar amb la idea que al mes de juny hi haurà un escenari de força normalitat per celebrar la Patum. L'organisme apunta que "tot sembla indicar que la situació actual de la pandèmia s’està estabilitzant". En la sessió s'ha proposat "continuar amb el treball iniciat de les diferents comissions per tal d’anar concretar aspectes com el finançament privat".

D'altra banda, s’ha informat que en el passat ple municipal es va aprovar inicialment el reglament del Consell Municipal de La Patum, i que des del 26 de febrer a l’1 de març els ciutadans i les ciutadanes que ho creguin oportú poden fer al·legacions al mateix.