El ple del Consell Comarcal va aprovar ahir dimecres, amb caràcter provisional, el Pla Especial de la Baells, que va començar a caminar fa uns 15 anys. Es tracta d’un document que estableix quin usos tindrà la superfície que envolta l’embassament i les activitats turístiques i de lleure que s’hi poden desenvolupar. Ara falta que hi doni el vist bo definitiu la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

En aquest sentit, un aspecte rellevant és que no contempla fer un camí perimetral com plantejava el Pla Director de l’embassament. L’objectiu és preservar els valors paisatgístics i ambientals de la zona, sobretot d’un entorn que forma part del Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) de la Serra de Picancel, a Vilada, així com de la zona de les Oliveres, a Cercs.

Així, en el marc del Pla Especial es proposa limitar al màxim els usos en aquests dos indrets, limitant-los a aquells necessaris per a la gestió del patrimoni natural, i fins i tot considerant la limitació d’accessibilitat des de la làmina d’aigua, especialment a la zona de la serra de Picancel en l’embocadura de les canals amb major interès natural.

En canvi, sí que es preveu la millora i senyalització de manera unitària de la xarxa existent de camins rurals, que facilita els recorreguts al voltant de l’embassament. Pel que fa a les àrees d’aparcaments, s’opta per concentrar-les en els espais que no requereixin alteracions topogràfiques i que puguin tenir una correcta integració paisatgística.

Pel que fa als diferents llocs on actualment es desenvolupen activitats de caràcter aquàtic i recreatiu, el Pla Especial no introdueix novetats substancials, més enllà d’instar a portar-les a terme en un perímetre determinat.

A grans trets, el plantejament del Pla passa per concentrar els usos, serveis, instal·lacions i edificacions en àmbits amb bona accessibilitat i que, a dia d’avui, tenen usos associats, impedint així la seva dispersió per tot el territori. El Pla Especial de la La Baells comprèn una superfície de 890,69 hectàrees, repartides entre Cercs (amb un 72,66%), Vilada (amb un 26,86%) i La Quar (amb només un 0,49%).

S’ha de tenir en compte que, fa aproximadament mig any, es va aprovar el Pla d’Usos de la Baells, que defineix l’ordenació de les activitats lúdiques que es poden dur a terme a la làmina d’aigua de l’embassament, com el bany en zones habilitades i adequadament abalisades, les activitats aquàtiques i la navegació, a més d’altres serveis auxiliars que s’hi puguin dur a terme perquè esdevingui un motor de promoció econòmica.

El Consell preveu consultar els batlles la qüestió dels JJOO

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, es va comprometre en el ple d’ahir a sotmetre a debat d’un Consell d’Alcaldes la idoneïtat de fer els JJOO d’hivern 2030, en resposta a una pregunta de la CUP sobre si el Consell preveu habilitar una via perquè els berguedans puguin expressar la seva opinió sobre la qüestió . Fins i tot, l’alcalde de Berga i conseller a l’oposició, Ivan Sànchez, va proposar que el Berguedà organitzi la consulta malgrat que no es disposi del projecte.