La deixalleria mòbil de Berga ha recollit més d’una tona de residus en els seus primer cinc mesos de servei, des de l’agost del 2021 i fins a final d’any. En aquest període l’han utilitzat 400 persones. Es tracta d’un servei gratuït que presta el Consell Comarcal del Berguedà.

Concretament, s’hi han portat 1.275 quilos de diversos residus. La majoria, 536 quilos, han estat petits aparells, seguits de 309 quilos de deixalles tèxtils. També s’hi han deixat piles i acumuladors, olis vegetals, CD,s i DVD,s, cintes de cassette o vídeo, pantalles, tòner o medicaments, entre d’altres.

La deixalleria mòbil de Berga es va estrenar l’agost del 2021. Està pensada per l’ús exclusiu de persones particulars. Es tracta d’un servei totalment gratuït que està disponible dos cops al mes en dos emplaçaments diferents. El primer dimarts de cada mes s’instal·la a la plaça Cim d’Estela (a tocar del passeig de la Indústria) i el tercer a la plaça de la Font del Ros. Els horaris són de les 10 h a 13 h i de les 16 h a les 19 h.

Balanç positiu

El conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares ha fet un balanç positiu d’aquest nou servei, totalment gratuït. “La ciutadania de Berga té al seu abast la deixalleria mòbil per facilitar-los que hi puguin dipositar petits residus domèstics de forma còmoda i fàcil”. Així mateix, ha fet palès que la deixalleria mòbil “contribueix a millorar els indicadors de recollida selectiva de la capital berguedana”. A més, fa possible continuar avançat per tenir un Berguedà “més verd i sostenible”.

Què s’hi pot portar?

A la deixalleria mòbil s’hi poden dipositar residus com pintures, coles i vernissos sòlids i pastosos, piles i acumuladors, olis vegetals usats tancats en ampolles, tòners, medicaments, material tèxtil com roba o sabates, cintes de cassette i vídeo, CD i DVD, làmpades i fluorescents, petits aparells elèctrics i informàtics.

Què no s’hi pot llençar?

No s’hi poden dipositar residus barrejats i sense classificar, tant de particulars com de comerços i serveis. Els materials s’han de separar correctament segons les orientacions donades pels operaris i marcades en el manual d’explotació. Tampoc s’hi poden llençar el rebuig domèstic i tèxtil sanitari: bolquers, compreses, tampons, tovalloletes ensabonades, caixetins de tabac o residus que continguin amiant o fibrociment, entre d’altres.

Les empreses o autònoms han de fer servir la deixalleria fixa ubicada al polígon de la Valldan o bé un gestor de residus. En cas de dubtes es pot consultar la informació del servei al web: https://www.bergueda.cat/triem/. Si es produeixen incidències es poden comunicar al correu triem@ccbergueda.cat o al telèfon 660411398.