L’Ajuntament de Berga ha portat a terme la renovació i millora de la senyalització vertical i horitzontal de les zones d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a la ciutat. L’actuació va començar fa uns mesos i ha continuat recentment amb la substitució de 36 senyals detectats per la Policia Local per tal d’adequar-los a la normativa vigent i homogeneïtzar-los, tenint en compte que hi havia senyals de diverses tipologies. Els operaris de la brigada municipal han estat els encarregats d’efectuar la renovació i millora de la senyalització esmentada durant els mesos de gener i febrer. Es preveu continuar amb les tasques de renovació pròximament.

En els darrers mesos, la Policia Local i els vigilants de la zona d’estacionament amb regulació horària (zona blava) han fet un control i seguiment dels espais d’aparcament reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com de les zones on poden aparcar si aquestes estan ocupades com la zona blava i les zones de càrrega i descàrrega, amb l’objectiu de detectar-ne usos inadequats. En aquest sentit, s’han interposat 26 denúncies en aplicació del Reglament general de circulació i s’han aixecat 18 actes en aplicació de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, per la utilització de targetes fotocopiades.

Hi ha tres modalitats de targeta: la targeta per a persones conductores, la targeta per a persones no conductores i la targeta per a transport col·lectiu. La targeta és personal i intransferible i permet aturar o estacionar el vehicle que transporta la persona titular de la targeta en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. La sol·licitud o renovació de la targeta cal fer-la a través de la presentació d’una instància genèrica al Registre Municipal, de forma presencial o telemàtica.