Els pressupostos del 2022 de Berga entraran en vigor definitivament més de dues setmanes més tard del que preveu la via ordinària. Això passarà perquè el secretari i la tresorera del consistori -ara tots dos de baixa- van presentar al·legacions sobre el text de l’apartat de bases d’execució dels comptes. Aquest punt els atribueix unes tasques com incoar expedients que ells consideren que no tenen.

Els pressupostos es van aprovar per ple el 31 de març, i el dia 6 d’abril es va iniciar el període d’exposició pública. El termini va concloure el 29 d’abril, el mateix dia en que el secretari i la tresorera titulars van presentar les al·legacions.

L’equip de govern format per la CUP i ERC, aconsellat pel personal d’intervenció i tresoreria en actiu, va decidir desestimar-les en el ple extraordinari d’ahir. Portar al ple les al·legacions era un tràmit necessari, tant si s’acceptaven o no, per aprovar definitivament els comptes. Ara, es preveu que els pressupostos siguin vigents a partir del 17 de maig.

El consistori va argumentar que les al·legacions no estan fonamentades en cap de les causes previstes en l’article 170.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals referents als tràmits legals sobre l’elaboració i aprovació del pressupost, el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles al consistori i la disponibilitat de recursos.

Mentrestant, els grups de l’oposició, Junts i PSC, es van posicionar en contra de no estimar els recursos, si bé això no afectarà l’acord de pressupostos al qual va arribar Junts amb l’equip de govern, tal com van acordar totes dues parts. De fet, s’espera que en el proper ple de juny es modifiqui el pressupost per incloure les esmenes del principal partit de l’oposició.

Junts vol un altre punt de vista

Sobre el punt debatut ahir, Junts va defensar que el més sensat era estimar les al·legacions i obrir un període de diàleg entre totes les parts. A més, el portaveu, Ferran Aymerich, va proposar que el servei jurídic de la Diputació dicti un informe imparcial sobre l’afer. «Si hi ha unes discrepàncies tècniques cal resoldre-les», va sostenir Aymerich.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, va declarar que «no hi ha un informe de recursos humans que determini que mitjançant les bases d’execució es puguin atribuir funcions a funcionaris d’aquest ajuntament, i va alertar que ara aquests treballadors poden presentar un recurs contenciós administratiu.