Avui s’ha obert el termini d’inscripcions per accedir a l’espai reservat durant la Patum a les persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals. Es prioritzen les peticions de persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de discapacitat, les persones amb altres discapacitats superiors al 65 % i les persones majors de 75 anys.

Els interessats hauran de presentar una instància al registre general de l’Ajuntament de Berga, de forma presencial o telemàtica. Caldrà indicar la preferència del dia i els actes als quals es vol assistir, tenint en compte que s’ofereixen places per a la Patum Infantil i la de lluïment i completa de dijous i diumenge.