El Consell Comarcal del Berguedà ha contractat mitjançant el Programa Treball i Formació de la Generalitat onze persones que durant un any portaran a terme diferents tasques de suport a la institució.

D’aquesta manera, l’ens comarcal referma la seva aposta per fomentar l’ocupació laboral i per facilitar la inserció laboral de persones de diferents col·lectius. Concretament d’aquesta contractació se’n beneficiaran persones més grans de cinquanta-dos anys, les que cobren la renda garantida de ciutadania i les que no perceben cap prestació.

Del total d’onze persones que s’han incorporat al Consell Comarcal del Berguedà, tres formaran part de la brigada comarcal que es dedica a fer neteja de camins, dues s’assignaran a fer tasques d’informadores del servei de recollida de residus del porta a porta, una serà peó de manteniment. Les cinc persones restants faran tasques de suport administratiu a diferents àrees del consell comarcal: joventut, educació, habitatge i atenció a les persones.

El Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de la Generalitat busca afavorir la contractació de persones que estiguin a l’atur i tinguin una especial vulnerabilitat i dificultats per accedir al mercat laboral. Aquest programa subvenciona les actuacions de contractació laboral i les accions formatives i d’acompanyament si s’escau.