El Consell Comarcal del Berguedà ha gestionat més de 1.000 sol·licituds per obtenir les beques de transport i menjador escolar per al curs 2022-2023, xifres que s’assimilen a les d’anys anteriors. Una part d’aquestes sol·licituds s’han realitzat a través del nou sistema e-BEQUES. L’aposta de l’ens comarcal per reforçar la via telemàtica en la petició de les beques d’enguany ha estat satisfactòria i s’ha aconseguit l’objectiu principal, que era facilitar la gestió de diferents tràmits i augmentar la nova via a través de videotrucada.

Un cop rebudes les peticions, ara s’obre un nou procés que finalitzarà el mes de setembre amb l’obtenció definitiva de les beques abans de l’inici del nou curs escolar. També hi haurà un període de reclamació de 10 dies hàbils després de la data en què s’hagin resolt.