Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Berguedà demanen que la Generalitat els doti del finançament necessari per fer la renovació del material per lluitar contra els incendis forestals. És una de les principals conclusions de la darrera reunió d'alcaldes i alcaldesses de municipis que tenen ADF.

A la trobada es va posar de manifest que, si ve la Generalitat dona ajudes pel manteniment de material, és complicat cobrar-les i també que no són suficients per renovar els utillatges. Concretament, les agrupacions necessiten més dotació per renovar els vehicles d’extinció i comprar material nou, específicament exclòs de les actuals convocatòries de la Generalitat.

Les ADF veuen com una paradoxa que, tot i que enguany s'ha augmentat l’import que el Govern els atorga, aquesta ajuda només es pot destinar a fer el manteniment dels equips existents i per pagar les noves taxes com la d’emissions de CO₂ dels vehicles antics que són la gran majoria dels que tenen les agrupacions del Berguedà.

Segons informa el Consell Comarcal del Berguedà, les ADF, que són les que tenen un major coneixement del territori, tenen serioses dificultats, per exemple, per renovar el seu parc mòbil, indispensable per la lluita contra els incendis forestals.

Per això, han acordat demanar una reunió la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, per tal d’exposar-li les necessitats que tenen i reclamar solucions. Els representants de les ADF van posar de manifest que és competència de la Generalitat dotar-los adequadament perquè puguin dur a terme la seva feina en condicions.

A la reunió es va posar l’exemple de l'ADF Montesmon, integrada pels municipis d’Avià, Capolat, Castellar del Riu, L'Espunyola, Montclar i Montmajor. En aquest cas s’ha arribat a un acord amb cadascun dels ajuntaments que fan una aportació econòmica a l'ADF d’acord amb el nombre d’habitants i els quilòmetres quadrats de cada municipi. Aquests diners serveixen per pagar les necessitats de les agrupacions que lluiten contra els incendis forestals. En aquest sentit, es va acordar que aquest conveni es farà arribar a la resta d’ajuntaments de la comarca per si volen utilitzar-lo de model per ajudar a finançar les seves ADF.

En paral·lel, les ADF calcularan exactament quines són les seves necessitats. Per la seva banda, el Consell Comarcal del Berguedà s’ha ofert a fer la valoració de l’aportació econòmica que pertocaria a cada ajuntament.

Un suport "més necessari que mai"

La consellera de Pagesia, Petits Municipis i Desenvolupament Rural, Patrocini Canal, ha assegurat que "donar suport a les ADF es fa més necessari que mai" a causa de la sequera que provoca que el risc d’incendi forestal en comarques com el Berguedà sigui alt així com al conjunt de Catalunya. La responsable considera que els voluntaris de les ADF "fan una feina imprescindible" basada en el coneixement del territori. I que la seva tasca els converteix en uns actors clau en la lluita contra els incendis, fent tasques de vigilància, prevenció i extinció d’incendis forestals.