El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, va explicar, al Consell d’Alcaldes d’ahir a l’Espunyola, que s’està impulsant un nou model de finançament de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social (Pecc).

Es tracta d’unes ajudes que tenen la finalitat de donar cobertura a les situacions de necessitat puntual, urgent i bàsica com d’alimentació, de manutenció en general, de vestit i allotjament de despeses d’habitatge, subministraments bàsics, de farmàcia, de transport i tot allò que contribueixi a la cohesió social.

Per tal de poder atendre de manera unificada les sol·licituds de les necessitats a cobrir, es proposa que els municipis hi contribueixin amb el 34% del pressupost total que aporta el consell comarcal a cada un dels municipis. Una vegada s’esgoti aquest pressupost, els ens locals han de continuar abonant l’import necessari per cobrir la resta de necessitats d’urgència de les persones del municipi.