La Diputació de Barcelona ha lliurat estudis de provisió de banda ampla als ajuntaments de Borredà, Vallcebre i la Nou de Berguedà. Segons informa en una nota de premsa, l'entitat ho fa amb la voluntat d’impulsar la connectivitat d’alta velocitat al territori.

Els estudis de provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants. Segons detalla la informació, defineixen una estratègia que permet a cada ajuntament governar, de forma coherent i ordenada, el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu municipi. Tot plegat, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implantació de serveis smart city.

Una de les actuacions prioritàries de la Diputació de Barcelona és estendre la connectivitat d’alta velocitat arreu del territori, ja que les infraestructures de telecomunicacions promouen la cohesió territorial, la competitivitat econòmica dels municipis i el benestar dels seus habitants. La digitalització del territori només es pot garantir amb la connectivitat i l’accés als serveis de banda ampla de tots els municipis.

La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius elabora els estudis de provisió de banda ampla en col·laboració amb el Consorci Localret.