Casserres ja disposa des del 5 d'agost del vial que enllaça la C-1411z i la BV-4131. La carretera estava tancada al trànsit des de feia gairebé dos anys i ja ho havia estat anteriorment durant un període d’uns 8 mesos.

L’últim tall d’aquesta via fet a mitjans de juliol de 2020 s’ha allargat durant més temps del que estava previst a causa del perill de caiguda de pedres de grans dimensions i a què l’execució de les obres de reparació i consolidació del talús adjacent que havia de realitzar la Generalitat de Catalunya s’han endarrerit molt més de l’acordat en un inici. És per això que calia esperar a la finalització d’aquestes obres i al nou asfaltatge de la via per poder reobrir-lo definitivament.

Cal tenir en consideració que aquesta actuació ha suposat un cost que s’acosta al milió d’euros i que era econòmicament inassumible per part de l’Ajuntament de Puig-reig.

Des de l’Ajuntament han assegurat ser conscients de les molèsties que ha provocat aquesta restricció, sobretot als usuaris del polígon industrial de La Sala, i pel risc que ha comportat la circulació de vehicles pesants per l’interior del nucli urbà. El consistori ha assenyalat que ha estat necessari mantenir el vial tancat, sobretot, per evitar el risc a persones i la possibilitat d’accident greu degut a caiguda de roques de grans dimensions en el cas del trànsit rodat. "Calia mantenir el tancament de la via per tal que es mantingués la consideració “d’actuació urgent” per part de la Generalitat de Catalunya" han argumentat en un comunicat.

Després d’anys de persistència, nombroses reunions i negociacions de l’ajuntament amb el Departament d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya i també de la Diputació de Barcelona, a finals de 2020 es va aconseguir tancar un acord a tres bandes de les tres administracions: Ajuntament, Diputació i Generalitat, per tal de iniciar l’arranjament definitiu del vial i l’assumpció de la titularitat i el manteniment per part de la Diputació de Barcelona. Això ha de permetre la normalització definitiva i continuada de la circulació i el posterior manteniment d’aquest tram.

Tenint en compte que el 30 de gener de 2013 es va signar un acord entre l’Ajuntament de Puig-reig i la Generalitat de Catalunya per fer efectiu el traspàs de titularitat d’aquesta via de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament, la manifestació reiterada i mantinguda de la negativa per part de la Generalitat de Catalunya durant els primers anys posteriors a la signatura de l’acord per executar aquestes obres, i la negativa sostinguda en el temps d’aquest ajuntament a un èxit el resultat obtingut.