Guillem Canal, el nou regidor de la CUP en substitució de Roser Valverde, serà cinquè tinent d'alcalde i tindrà un 20% de dedicació. En el ple ordinari d'aquest dijous, prendrà posessió del càrrec de regidor però encara es desconeix quines carteres ocuparà i com es redistribuiran totes les àrees entre entre els membres del govern.

A banda, s'aprovarà la modificació de la dedicació del regidor d'ERC, Ramon Camps, que passarà de tenir-ne un 33 a un 50%. Tenint en compte que Roser Valverde tenia un 100%, es reduirà el total de dedicació del govern. En paral·lel, també es preveu que baixi la despesa en retribucions.

Amb la renúncia de Valverde, que era la primera tinent d'alcalde, cada regidor tindrà una tinença superior a la que posseïa fins ara. Eloi Escútia passarà a ser primer tinent d'alcalde amb un 50% de dedicació, Aleix Serra serà el segon amb un 33%, Maria Miró ocuparà la tercera tinença amb una dedicació del 50%, i Camps i Canal assumiran la quarta i cinquena respectivament amb les dedicacions abans esmentades.