L’hospital Sant Bernabé de Berga aposta per a la innovació d’àrees com la de pediatria. Com la reestructuren?

No es tracta de desmuntar el que hi havia i muntar-ho de nou, perquè el servei funcionava bé, però sí que hem apostat per millores com ara optimitzar la gestió de recursos i avançar cap a un model centrat en l’infant i la família.

Quins són els principals canvis d’aquest procés d’innovació?

Hem implantat plans de formació continuada, controls de qualitat i hem apostat per optimitzar circuits perquè hi hagi la màxima disponibilitat amb els recursos professionals que tenim. També hem potenciat les consultes de pediatria i hem millorat l’assistència de les urgències. I el canvi assistencial més gran s’ha donat en l’atenció als nadons que neixen a l’hospital, amb un redisseny de circuits per donar la màxima comoditat a les famílies.

Quin és l’objectiu?

Millorem l’atenció per oferir més qualitat. L’objectiu del servei, petit i amb un volum de pacients pediàtrics baix, és oferir la millor atenció per evitar que les famílies hagin de marxar lluny.

La filosofia és oferir una atenció de qualitat amb els recursos que tenen. Poden assumir la gran majoria de patologies pediàtriques?

Sí, no podem assumir subespecialitats ni som un hospital tecnificat però atenem les patologies pediàtriques de complexitat baixa. El volum principal el tenim al servei d’urgències i hi podem donar resposta. I a nivell d’hospitalització, podem assumir pacients que estiguin estables i que no tinguin complexitat tècnica important. A partir d’aquí, si són infants que requereixen hospitalització més complexa es traslladen a Manresa, i si estan inestables, a un hospital amb UCI pediàtrica.

Quins són els problemes més habituals?

Tenim molts nens amb virus respiratoris, com ara pneumònies, bronquitis, bronquiolitis, i processos febrils propis de la infància. La gran majoria de casos no són complicats, però sí que ens suposen molta càrrega assistencial. Estem treballant molt més que en altres èpoques de l’any.

Principalment al servei d’urgències?

Sí. A l’hospital, a diferència de l’atenció primària, no tenim un nombre determinat de pacients. Són els CAPs i ambulatoris que fan el seguiment i l’atenció pediàtrica integral. Nosaltres atenem sobretot urgències, ja que és un servei de 24 hores, i també casos amb nivell més avançat que se’ns deriven. I d’altra banda, també tenim parts i atenció als nadons acabats de néixer.

Quins parts pot atendre l’hospital de Berga?

Els obstetres fan molt bon cribratge de les mares gestants que compleixen els criteris per néixer a Berga, on no tenim per exemple parts prematurs o nadons que vinguin molt petits. Els parts amb indicis mèdics que fan pensar que seran de baixa complexitat poden néixer a l’hospital de Berga, també parts naturals. S’està fent un treball amb els parts de molta qualitat. A Berga neixen entre 100 i 120 nadons cada any. Ells i les famílies reben una atenció molt curosa i les enquestes de satisfacció que fem són molt bones. Valoren la qualitat del servei i el tracte proper.

El tracte de proximitat és una valor afegit dels hospitals petits?

Sí, un servei petit com el de pediatria de l’hospital de Berga, amb set professionals, té avantatges i inconvenients. És molt positiu és el tracte proper, ja que tenim pocs nens, podem dedicar més estona a cadascun. A més, els ingressats estan en habitacions individuals.

Quina és la coordinació de l’hospital amb l’atenció primària de pediatria?

Fem xarxa. Fem reunions mensualment amb tots els pediatres i infermeres de primària, i és molt enriquidor poder compartir experiències, casos clínics... Considerem clau que hi hagi una bona coordinació i així ho fem.

A l’hospital Sant Bernabé de Berga s’estan fent obres per remodelar les urgències. Afectarà les urgències de pediatria?

Les noves instal·lacions ens ajudaran a fer que l’experiència d’anar a l’hospital sigui més amable per als nens i nenes. Intentarem fer un espai més acollidor per a ells, com ja s’ha fet amb la sala d’espera, la consulta i les habitacions de pediatria, amb vinils d’imatges i textos. 

Sala d'espera de pediatria de l'hospital de Berga Anna Costa