La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquest dimecres el nou planejament urbanístic municipal de Puig-reig. El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) vol promoure un model de creixement compacte dels nuclis tradicionals i la reducció dels límits del sòl urbanitzable classificats pel pla vigent fins ara, tenint en compte les necessitats reals del municipi.

El POUM es fixa també en les 9 colònies tèxtils del municpi, detallant per a cadascuna àmbits de gestió i àmbits de millora urbana. L’objectiu és completar-ne el teixit i, en alguns casos, transformar els usos industrials inicials a usos residencials i d’altres més adients, d’acord amb el que estableix el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat.

Pel que fa al sòl residencial, el POUM limita els nous desenvolupaments a aquells destinats a omplir buits i dotar d’estructura el nucli principal de Puig-reig, amb un total de 246 nous habitatges al nucli urbà i 310 a partir de la transformació de les colònies. Es tracta d’una xifra total molt inferior respecte els 1.617 habitatges que preveia el planejament municipal vigent fins ara. Així, el municipi podrà allotjar fins a 8.128 habitants.  

Pel que fa les àrees d’activitat econòmica, el nou planejament de Puig-reig preveu el creixement dels polígons industrials de Cal Vidal i del Saltet, amb més de 9 hectàrees de nou sòl.