El Consell Comarcal del Berguedà continuarà donant bosses gratuïtes als veïns de Berga durant tres mesos més. La nova adjudicació del servei encara està en procés, i això ha de suposar un pas de la bossa al cubell (excepte per a l'orgànica). L'acord per tres mesos respon a aquesta etapa d'impas.

El govern comarcal i l'empresa Tractaments Ecològics han arribat a un acord perquè aquesta assumeixi el cost de les bosses a canvi d'un patrocini. Això fa que la ciutadania en disposi de forma gratuïta. L’empresa ha pagat les bosses els anys 2022 i el 2021. I el Consell Comarcal ho va fer el 2018, 2019 i 2020.

Berga gasta anualment 870.264 unitats de bosses d’envasos que els veïns reben gratuïtament. El cost anual d’aquestes bosses és de 55.000 euros. Des de la implantació del porta el porta, el darrer trimestre del 2018 fins al 31 de desembre del 2020, el cost el va pagar directament el Consell Comarcal. Posteriorment, els anys 2021, el 2022 i fins al primer trimestre del 2023, ho assumirà l’empresa que realitza el servei de recollida de residus dins de la seva política de responsabilitat social corporativa.

Per aquest primer tres mesos de l’any 2023 es compraran 120.000 bosses d’envasos per donar a la ciutadania. Aquestes bosses són fabricades a Catalunya i elaborades amb polietilè reciclat de baixa densitat. Incorporen un missatge donant les gràcies als ciutadans per reciclar.

En el sistema de recollida porta a porta a Berga la fracció envasos es diposita en bosses grogues semitransparents, per la fracció de rebuig es fa amb bosses grises semitransparents amb xip d’identificació de l’usuari, per la fracció orgànica es disposa d’un cubell amb bossa compostable i per la fracció de paper i cartó es fa a granel.

El 2020, el Consell Comarcal va pagar més de 300.000 euros per comprar el conjunt d’aquestes bosses (d’envasos, de rebuig, d’orgànica) per donar-les gratuïtament a la ciutadania de Berga. Aquell mateix any, el Consell Comarcal va buscar empreses que assumissin el cost de les bosses d’envasos per evitar fer-les pagar als berguedans.

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà ha destacat la bona entesa amb Tractaments Ecològics que fa possible mantenir aquest patrocini. Ha remarcat que aquest acord permet que “els ciutadans de Berga continuïn tenint les bosses dels envasos de forma gratuïta”. Lara ha dit que l’acord s’anirà revisant cada trimestre per valorar la seva continuïtat.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha recordat que aquestes bosses tenen un important cost econòmic pel Consell Comarcal. El mecenatge verd “ens suposarà un estalvi” alhora que contribuirà al sosteniment del model del porta a porta.

Per la seva banda, l’empresa Tractaments Ecològics ha decidit pagar aquestes bosses dins de la seva aposta per fomentar el reciclatge al Berguedà. Marta Freixa, responsable de l’empresa, han refermat el seu compromís “per col·laborar econòmicament o amb espècies amb tota mena d’actuacions de responsabilitat social al nostre territori”.

Es tracta de bosses semitransparents que permeten identificar que els residus estan ben separats. Així quan els residus arriben a les plantes de triatge d’envasos lleugers, són de “molta més qualitat” fet que facilita “el reciclatge d’aquest residu i fa que el retorn dels cànons que rep l’administració també siguin més elevats econòmicament parlant”.

Aquestes bosses són fabricades amb material reciclat que s’obté de les bosses de plàstics que els ciutadans dipositen a la fracció envasos. I són igualment resistents. De manera que es contribueix a generar un recurs a partir d’un residu.