Les obres de millora de la seguretat contra incendis al Teatre Municipal de Berga s’executaran més endavant. La previsió era tancar el teatre des del febrer fins al maig per poder construir un fals sostre per aïllar zones i reduir els riscos en cas de foc a l’edifici, però finalment no serà així. El concurs públic per adjudicar aquesta obra ha quedat desert i això fa que el projecte s’endarrereixi. Mentrestant, el teatre continuarà obert i podrà acollir la programació cultural que s’hauria traslladat a la sala Casino. «Tot el que es pugui fer al teatre es farà al teatre. Estem tancant la programació i aquests propers dies la donarem a conèixer», ha remarcat el regidor de Cultura, Eloi Escútia.

El regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat que després de valorar amb els tècnics el motiu pel qual no s’ha presentat cap empresa al concurs, s’ha determinat que «el projecte ha quedat desfasat i s’ha de modificar, sobretot els preus». Caldrà incrementar l’import de l’obra i tornar a posar el projecte a licitació, «sense que afecti el calendari d’assajos i representacions dels Pastorets». Aquesta va ser la resposta del regidor Aleix Serra al ple d’aquest dijous a l’Ajuntament de Berga, contestant a la pregunta del portaveu de Junts, Ferran Aymerich, sobre les conseqüències que pot tenir l’endarreriment de l’obra i els terminis que es marquen a partir d’ara.

Sobre el termini, el regidor ha assegurat que hi ha marge per executar l’obra: «És un projecte finançat per la Diputació que es pot executar entre el 2023 i el 2024». A partir d’ara, els propers passos són modificar el projecte, posar-lo a concurs i adjudicar les obres, calculant un bon encaix en el calendari.

El projecte tenia un pressupost de 222.164 euros i la subvenció de què es disposa és d’uns 200.000 euros. Amb l’actualització de preus necessària hi haurà un increment de cost del projecte que haurà d’assumir l’Ajuntament, tal com ha confirmat Aleix Serra: «Ja assumíem una part de l’obra amb recursos propis, i ara aquesta part s’augmentarà. La inclourem en els pressupostos d’aquest 2023 i l’assumirem amb fons propis o, si podem, amb una ajuda d’una altra font de finançament».

El projecte preveu l’enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en un sector d’incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització, es crearà un nou accés sota coberta des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre i s’instal·laran comportes tallafocs a tots els difusors de la climatització per aire del teatre. A banda de millorar la seguretat de l’equipament, les actuacions permetran disposar de nous accessos i sistemes de seguretat per arribar a les cobertes de l’edifici, fet que facilitarà futures actuacions de manteniment.

Un cop es faci l’adjudicació del contracte es mantindran els criteris que es van posar sobre la taula en el primer concurs: a part d’adjudicar el contracte tenint en compte la millor relació qualitat-preu, es tindrà en compte especialment la millora tècnica consistent en la construcció d’un fals sostre acústic continu, així com el criteri ambiental que les empreses disposin d’ecoetiquetes, amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni.