El Grup Parlamentari Socialista-Units per avançar, de la mà del diputat Cristòfol Gimeno, va presentar dues preguntes a la Generalitat en el marc de la política de supervisió, control i seguiment de les actuacions de la conselleria de Salut al Berguedà. Va demanar concretar, el màxim possible, les accions i actuacions previstes a l’Hospital de Berga, tant per posar al dia la part de l'edifici vell com per posar en servei tota la part nova, "així com dotar el centre de tots els serveis i especialitats necessàries per una població dispersa i envellida com és la de la comarca del Berguedà".

La resposta de la Generalitat concreta que l'ampliació de les urgències (2,7 milions d'euros) estarà operativa a finals d'aquest any. I també detalla que està en fase d’estudi la reforma de les instal·lacions energètiques (5 milions d'euros) a càrrec a les ajudes del PIREP, el Programa d'impuls a la rehabilitació d'edifis públics, sense precisar cap termini.

D'altra banda, segons exposa el PSC, "se situa en fase d'estudi, sense cost ni termini, el que creiem que havia de ser el primer de tot: l'elaboració del pla director de l'Hospital de Berga". Els socialistes ho consideren una prioritat: "No es pot començar la casa per la teulada. El pla director ha de ser el que planifiqui, programi, condicioni i posi a disposició les infraestructures, equipaments i serveis de l’ Hospital de Berga".

Els socialistes anuncien "properes iniciatives parlamentàries per insistir en la importància que l’hospital no només estigui ben equipat, sinó ben dotat del personal necessari per atendre els 31 municipis de la comarca del Berguedà, en sintonia i cooperació amb els centres d’assistència primària existents". A més, apunten, "emprendrem diverses iniciatives per garantir la dotació dels serveis mèdics, previstos en el Pla de Salut, però incomplerts reiteradament, en els darrers anys".