El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà denuncia la celebració del Ral·li de la Llana que es farà dissabte, 1 d'abril, al municipi de la Nou de Berguedà, i que segons l'entitat ecologista "afectarà de manera especial el nucli de Malanyeu". En un comunicat exposen motius per demanar la suspensió del ral·li a l'Ajuntament, al Consell Comarcal, al Servei Català de Trànsit i al departament d’Acció Climàtica i Direcció General d’Emergències i Salvament. I no només demanen suspendre aquesta prova sinó "tota activitat automobilística de caràcter lúdic que es vulgui fer a la comarca o al territori".

Els arguments que planteja el Grup de Defensa de la Natura per demanar que no es faci el ral·li són: "pel context actual de sequera i estrès hídric dels boscos, i davant d’episodis de calor per sobre de la mitjana climàtica que fan disparar en qualsevol moment el risc d’incendi, una activitat d’aquestes característiques pot comportar un risc afegit en la propagació d’un incendi forestal".

D'altra banda, "en un context d’emergència climàtica, on és imprescindible la reducció d’emissions de CO2, la celebració d’activitats de caràcter automobilístic no s’haurien d’autoritzar, i molt menys en entorns fora de circuits establerts per aquests usos".

El Grup de Defensa lamenta que la prova comporta el confinament del nucli de Malanyeu i de diverses cases aïllades que se situen al llarg del camí de Malanyeu, i el tall del camí municipal que va des de l’antic descarregador del Fa fins pràcticament arribar al poble de La Nou: "Aquest confinament afecta les persones que habiten de manera regular tant al nucli com a les cases, que no podran ni sortir ni arribar al seu domicili entre les 8.30 i les 14.30, excepte durant 18 minuts (temps que no permet ni tant sols arribar al nucli de població amb comerços més proper i tornar). Per tant suposa un prejudici i una privació del dret de lliure circulació d’aquestes persones, motivat per una activitat de caràcter privat".

A més, diuen els ecologistes, "tampoc no podran accedir a la zona les persones que hi vulguin desenvolupar alguna activitat de lleure com ara l’excursionisme, l’escalada o el ciclisme. Tot per afavorir una activitat de caràcter privat de la qual no es tenen garanties que suposi cap mena de retorn, i que de la qual tampoc hi ha informació sobre les mesures a prendre en casos de danys a l’entorn".

També posen de manifest que "les activitats automobilístiques suposen un grau de perillositat molt elevat i això compromet de manera molt clara la seguretat d’aquestes vies, i dels ciutadans que les utilitzen, així com de l’entorn, especialment pel que fa a contaminació i afectacions sobre la fauna autòctona".

Des del seu punt de vista, la revitalització dels pobles petits no passa per esdveniments d'aquests tipus: "El que cal de manera majoritària és habitatge públic i a preus assequibles, facilitats per la instal·lació de petits negocis, foment de la petita pagesia, i serveis públics, tant de transport, com sanitaris, sociosanitaris, educatius i culturals".