Transformar el carrer del Riu. Aquest és un dels projecte que planteja Més x Gironella per al proper mandat. Encapçalada per l'alcalde, David Font, la candidatura vol impulsar la transformació del carrer del Riu, "que encaixa amb la transformació del municipi iniciada fa anys i alhora de donar una mirada en positiu cap al riu Llobregat". En els últims anys s’han anat fent actuacions per dignificar aquest entorn, com és l’aprovació d’un pla de millora de les façanes a l’entorn del riu (que protegeix i restringeix determinats usos de materials en aquest àmbit), o les neteges anuals que es fa de fangs i llots acumulats a la zona.

El projecte s'ha encarregat a l’arquitecte Gil Roca i Culí, i també hi col·laboren l’equip de Konvent i Silvestres en l’àmbit del paisatgisme. Pretén abordar diferents perspectives. En primer lloc, la proposta prioritza la transformació d’un entorn dominat pel vehicle en un entorn d’ús segur per al ciutadà, amb nous espais d’estada i amb preferència per a ús dels vianants. En aquest sentit, es preveu la supressió de les barreres arquitectòniques en benefici d’un entorn inclusiu i accessible per a la ciutadania.

En paral·lel, el projecte incorpora nous criteris de disseny urbà que donin major potència a les qualitats paisatgístiques de l’entorn, amb una millora de la infraestructura verda urbana, incrementant de forma molt notable la superfície verda i amb una mirada sostenible de la gestió del cicle de l’aigua.

I en última instància, però sobretot com un element clau de la transformació, és apropar la ciutadania al riu, un ecosistema natural ple de vida, per tal de sensibilitzar també amb la necessitat de respectar l’entorn natural i tot el sistema fluvial. L’actuació també planteja una millora dels serveis de clavegueram i analitza el cost i la possible viabilitat del soterrament de les línies elèctriques que passen per la zona de forma aèria.

La transformació plantejada va alineada amb el projecte del Pla de Carrers presentat dies enrere, així com també amb el propòsit d’incorporar major verd urbà en qualsevol de les actuacions de futur al municipi. A més, pren especial rellevància també al tenir al seu entorn la residència de gent gran, facilitant així un jardí natural que, per la singularitat de l’edifici, no es disposa dins el centre residencial.

I l’actuació també implica generar aquests espais més pacificats i naturalitzats que permetin contribuir a generar uns nous hàbits a la ciutadania per a una mobilitat més a peu o sense vehicle privat, que també és un dels objectius de la propera legislatura.

Carrer del Riu, a Gironella Arxiu particular