L'Oficina Antifrau de Catalunya va detectar irregularitats i disfuncions per part de l'Ajuntament de Berga en l'àmbit de la contractació pública. Tal com apunta la memòria d'Antifrau del 2022, "van més enllà d'irregularitats puntuals i posen de manifest una actuació contrària al principi de bona gestió pública, atès que s'incompleix de forma reiterada amb els principis bàsics que inspiren la contractació pública: la llibertat d'accés a les licitacions i la publicitat de les mateixes".

I Antifrau afegia: "El consistori transmet a aquesta institució una sèrie de mesures per revertir aquesta situació: aprovació del Pla anual de contractació pels anys 2023 i 2024, reducció del nombre de contractes menors i, d'ençà de la comunicació de l'oficina d'Antifrau, publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de totes les licitacions públiques".

L’Ajuntament de Berga ha utilitzat de manera recurrent el reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) els darrers dos anys. S’han pagat uns 2,6 milions d’euros. És un procediment per poder pagar factures a proveïdors que han estat compromeses indegudament, siguin contractes menors reincidents, caducats o convenis no vigents. El mes passat, en un ple extraordinari, l'Ajuntament de Berga va aprovar de cop gairebé 600.000 euros en factures d'aquest tipus.

El REC és una pràctica habitual a les administracions, però a Berga s’ha anat més enllà de l’excepcionalitat per a la qual ho preveu la llei. El 2022 es van pagar al voltant d'1,2 milions d'euros amb aquest mecanisme, segons ha pogut constatar Regió7 a partir de les actes dels plens. aquest 2023, pràcticament s’ha arribat a 1,4 milions d'euros de factures que no poden seguir el procediment habitual i s'han de pagar a través de REC un cop aprovades per ple (si fossin contractes vigents i ben formalitzats no cal passar-los per ple i el procés per liquidar les factures és més àgil).