Berga licita l'adquisició d'una quinzena de llits hospitalaris per a la residència Sant Bernabé

El mobiliari nou permetrà facilitar la cura dels pacients geriàtrics de l'equipament municipal

Residència Sant Bernabé de Berga

Residència Sant Bernabé de Berga / Ajuntament de Berga

Redacció

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu de subministrament per a la compra de quinze llits articulats elèctrics i matalassos per a la residència municipal. El contracte té un pressupost de 25.410 euros (IVA inclòs).

Característiques del contracte

L’objecte del contracte és l’adquisició de llits hospitalaris elèctrics i matalassos per facilitar la cura dels pacients geriàtrics de l’equipament residencial municipal. Es tracta de llits articulats i motoritzats, que han de permetre regular l’altura i la posició de l’esquena i les cames amb un comandament automatitzat, i alhora han de facilitar la tasca i minimitzar els riscos laborals del personal cuidador. Altres característiques dels llits és que disposin de baranes metàl·liques, capçalera, peuera i suports accessoris per posar degoters, en cas que sigui necessari. A més, també s’adquiriran els matalassos i complements corresponents.

Necessitats del servei

La compra de nous llits per a la residència Sant Bernabé complementarà la renovació del mobiliari de l’equipament que s’està portant a terme progressivament. En les últimes setmanes s’ha produït la substitució d’una vintena de llits i altres elements com tauletes provinents d’una donació efectuada per una residència pública del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Això ha permès reemplaçar una part dels llits dels quals disposava la residència berguedana.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes a partir de l’endemà de la publicació al perfil del contractant, fins al divendres 19 de juliol. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.