Descripció de l'Escarlet

· Barret pla o convex de 8 a 20 cm de diàmetre, bastant carnós, de color blanquinós amb taques vinoses.

· Peu cilíndric i robust, de color semblant al barret.

· Carn blanca amb tocs rosats, compacta i de sabor lleugerament amargant.

· Làmines denses i blanques, en els exemplars vells tacades de rosa.

Dades d'interès de l'Escarlet

Altres noms: carlet vermell, vinassa.

Família: higroforàcies.

Coneixement: força apreciat als indrets on aquest bolet fructifica en abundància, quasi desconegut per la gent d’alta muntanya, on aquesta espècie és escassa o inexistent.

Hàbitat: en suredes i alzinars, menys freqüent en rouredes seques.

Època de l’any: de setembre a desembre. Si les condicions són favorables, pot sortir al final d’estiu.

Valor culinari: poc apreciat al nostre territori, a excepció d’uns quants indrets de la Catalunya central i de comarques de Girona i Lleida, on s’utilitza per fer estofats i barreges.

Comercialització: de manera testimonial, es ven fresc als mercats de les comarques centrals i de Girona.

Altres espècies: per les taques vinoses és difícil de confondre'l amb altres escarlets.

Àrea de distribució de l'Escarlet

L'hàbitat d’aquest bolet són les forests de planifolis. A les nostres comarques apareix sobretot en alzinars, però també en boscos mixtos amb roures i pins. Té preferència pels sòls argilosos i una certa predilecció pels racons més ombrívols. Dintre del territori català, el trobarem a tota l’àrea que va des de la costa central fins a les Alberes i des de l’alta Garrotxa fins als boscos de l’interior de Tarragona. També el podem anar a buscar en alzinars de la Noguera i del centre i sud del Solsonès, de l'Alt Urgell i del Pallars Jussà.