Alerta de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV): des de fa aproximadament dos anys, especialistes de tot Espanya han detectat un augment de casos d’infeccions del cuir cabellut per fongs, les anomenades ‘tinyes del cuir cabellut’ en la població masculina adolescent. La tinya del cap o tinea capitis, expliquen els metges, és una malaltia altament contagiosa que afecta principalment nens de 6 mesos a 12 anys. Per explicar l’augment de casos, al·ludeixen a la relació a la moda d’anar a la perruqueria per tallar-se els cabells mitjançant degradat o rasurat; fet que pot haver afavorit el contagi de la tinya a través de maquinetes elèctriques infectades

La identificació i preocupació pel problema, compartit pels metges, ha sigut l’origen d’un treball realitzat en l’àmbit de la societat científica i acceptat per a publicació a la revista ‘Actas Dermo-Sifiliográficas’. Segons informen des de l’AEDV, l’estudi –titulat ‘Brot de dermatofitosis en regió de cap i coll associades al rasurat en perruqueries: Estudi descriptiu multicèntric d’una sèrie de casos’ – mostra les troballes clíniques i epidemiològiques en una investigació retrospectiva de 107 casos recollits per un grup nombrós de dermatòlegs espanyols.

El treball revela que el fong causant en la majoria dels casos va ser el ‘Trychophyton tonsurans’, que es correspon al seu torn amb la tipologia habitual en les tinyes del cap.

El treball revela que el fong causant en la majoria dels casos va ser el Trychophyton tonsurans, que es correspon al seu torn amb la tipologia habitual en les tinyes del cap. Segons explica el doctor Leonardo Bascón, dermatòleg del Servei de Dermatologia de l’Hospital General de Granollers (Barcelona) i autor principal de l’estudi, les lesions van aparèixer «predominantment al clatell i l’àrea temporal, que són les zones on es fa més el rasurat o degradat». Les lesions poden ser en ocasions descamatives i en d’altres aparèixer amb inflamació –àrees vermelloses– i supuració.

Altament contagiosa

La tinya del cap o tinea capitis, expliquen els metges, és una malaltia altament contagiosa que afecta principalment nens de 6 mesos a 12 anys, amb lleuger predomini en homes. Depenent de la manera de transmissió del fong causant de tinea capitis, desgranen, hi ha tres tipus de dermatòfits: antropòfils, que generalment provoquen formes clíniques no inflamatòries; zoòfils, que solen provocar formes inflamatòries, i geofílics, causants d’una inflamació moderada. Les manifestacions de la infecció solen consistir en picor i descamació de la zona, amb pèrdua de cabells, i en ocasions, inflamació, supuració, dolor o febre. Per explicar l’augment de casos, els dermatòlegs al·ludeixen a la relació amb la moda internacional d’acudir a la perruqueria amb freqüència setmanal per tallar-se els cabells de les zones occipitals i temporal, mitjançant degradat o rasurat; fet que pot haver afavorit el contagi de la tinya a través de maquinetes elèctriques infectades. El doctor Bascón ha detallat que «és probable que el material de rasurat contaminat s’estigui compartint entre els diferents clients d’algunes les perruqueries que no estarien tenint en compte les normes de desinfecció del material».

Segons els autors de l’estudi, la identificació de pacients afectats és fonamental per limitar el contagi.

L’estudi apunta que aquesta nova tendència social entre adolescents homes seria la causant del brot de casos de tinya del cuir cabellut en perruqueries. A més, segons els autors, la identificació de pacients afectats és fonamental per limitar el contagi, que es produeix pel contacte amb les espores del fong amb el cuir cabellut i els fol·licles pilosos del pacient.

Caiguda dels cabells

El doctor José Ignacio Galváñ, dermatòleg en una clínica privada i un dels coautors de l’estudi, ha recordat que el diagnòstic pot ser sospitós per la clínica cutània –descamació, pèrdua o caiguda dels cabells, pruïja i dolor, inflamació de la zona, àrees vermelloses– i confirmat mitjançant cultiu de fongs. «Després d’un correcte diagnòstic, hi ha un tractament específic que permet la curació. Com més precoç sigui el diagnòstic, més favorable i menors riscos de seqüeles tindrà el pacient», assegura el metge.

Segons el doctor Jorge Romaní, dermatòleg del Servei de Dermatologia de l’Hospital General de Granollers (Barcelona) i altre dels coautors de la investigació, el brot l’han de tenir en compte els organismes «competents de Salut Pública, als quals correspon vetllar pel compliment de les normes de desinfecció del material fet servir per al rasurat en aquest tipus de centres». L’AEDV i els seus membres s’han posat a disposició de les autoritats sanitàries per «oferir el seu suport i assessorament a fi d’optimitzar el seguiment de la malaltia i confirmar l’erradicació dels focus de tinya».