Lleugera millora, però a anys llum dels objectius de la Unió Europea. Encara que els ciutadans van conscienciant-se lentament sobre la urgent necessitat d'augmentar el reciclatge de les escombraries que generen, Espanya només recupera el 34% del total dels residus que produeix, gairebé quinze punts menys que la mitjana europea (46%) i lluny dels objectius marcats per la Comissió Europea, que ha fixat que es recicli el 55% el 2025 i el 65% el 2035. Són percentatges d'obligat compliment per posar fi a un problema ambiental important, perquè els abocadors no aguanten més i l'única solució a curt i mitjà termini és que augmenti el reciclatge, atesos els problemes ambientals de la incineració. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la indústria espanyola genera 129 milions de tones de residus a l'any, dels quals 125 milions no són perillosos, però 3,2 milions sí que ho són.

El problema de la gestió de les escombraries s'agreuja, d'altra banda, a causa de la insuficient consciència ciutadana. Es recicla poc, però és que tampoc es respecten els horaris, ni les indicacions dels ajuntaments per comunicar a l'avançada la baixada al carrer de mobles i altres trastos. Resultat: car-rers plens d'escombraries i enderrocs a qualsevol hora del dia.

On s'ha avançat més en la gestió és en el tractament dels envasos. Segons l'empresa Ecoembes, cada ciutadà espanyol va dipositar el 2018 un total de 15,7 quilos d'envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc (el 12,3% més que el 2017) i 18,1 quilos al blau (el 12,4% més que el 2017). Això suposa l'increment més important des que es va implantar el reciclatge d'envasos a Espanya, i posa de manifest, malgrat tot, un creixent compromís ciutadà i el funcionament del sistema.

«El 2018 es va produir a Espanya una pujada de més del 12% en reciclatge de cartró i de plàstic»

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració dels 8.131 ajuntaments i més de 12.400 empreses, que han implantat una xarxa de 383.974 contenidors grocs i 217.170 de blaus per tota la geografia espa-nyola (10.000 més que el 2017) i més de 37.800 punts de reciclatge situats en llocs de gran trànsit. Ecoembes assegura que el 99% dels espanyols tenen accés a la recollida selectiva d'aquests envasos, perquè hi ha un contenidor per cada 162 habitants.

Generació de residus

Cada espanyol genera uns 500 quilos d'escombraries a l'any (462 amb les últimes dades oficials del 2016). Els balears són els que més residus originen i els de La Rioja, els que menys. Així es recull a l'estudi Recollida i Tractament de Residus de l'Institut Nacional d'Estadística.

Les Balears encapçalen el rànquing per cinquè any consecutiu (671,1 quilos per habitant), al davant de Canàries (630,1), Andalusia (546,3), Astúries (514,2) i Catalunya (497,4). Aquesta situació constitueix un problema, perquè totes aquestes escombraries acaben als abocadors, autèntics emissors de CO2 a l'atmosfera, gas clau per augmentar l'«efecte d'hivernacle».

Precisament, els abocadors constitueixen la gran assignatura pendent d'Espanya. Entre 2016 i 2019 els tribunals europeus han condemnat l'Estat espanyol per tolerar la proliferació d'abocadors incontrolats. La primera sentència, del 2016, assenyalava l'existència de 27 abocadors incontrolats i la segona, d'aquest mateix any, en denunciava 61 més. Aquests incompliments, segons temen les organitzacions ecologistes, poden derivar en fortíssimes multes al país. El tribunal fa ressaltar que aquests abocadors «han funcionat durant un període de temps molt llarg de manera incontrolada i il·legal».

El 96,4% dels residus tractats corresponen a la categoria de no perillosos (48 milions de tones, el 9,9% més que el 2013) i la resta van ser residus perillosos (1,8 milions, el 2,7% menys). Del total, el 54,3% es va destinar al reciclatge, el 38,9% a l'abocament i el 6,8% a la incineració. Quant al reciclatge, el 2014 es va arribar a 27 milions de tones, i van ser principalment residus metàl·lics (12,3 milions) i paper i cartó (4,1).

D'altra banda, segons un informe de Greenpeace, la mateixa bossa de les escombraries (el 50% és de plàstic) multiplica la magnitud del problema. I aquest fet s'accentua pel mateix sistema de gestió dels residus, que no garanteix que dipositar els envasos al contenidor corresponent sigui garantia de reciclatge. Malgrat que les empreses envasadores, distribuïdores i grans superfícies tenen l'obligació legal de recuperar i reciclar el 100% dels envasos venuts, això en realitat no passa. Aquesta actitud representa un estalvi per a aquestes empreses, però suposa un sobrecost per als ciutadans, ja que han de pagar la recuperació i tractament d'aquests residus. A més, provoca un greu problema de contaminació perquè cada dia es perden desenes de milions d'envasos plàstics que acaben convertits en microplàstic. La majoria d'aquests diminuts fragments de plàstic acaben al mar, on són ingerits per la fauna marina.