L'Escola Paidos ha escollit per aquest curs la sostenibilitat com a fil conductor del seu projecte transversal que es treballarà des de la Llar d'infants fins a 4t d'ESO. A partir dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'ONU i amb el nom de "Petites accions per un món millor!", l'escola bagenca es proposa el repte de treballar la sostenibilitat amb tots els seus alumnes. Com escola cooperativa, un dels seus trets més identificatius és el treball cooperatiu.

Els projectes són una metodologia que es basa a oferir canals i mitjans als alumnes per potenciar el seu esperit crític, basats en el món real que es treballen cooperativament, amb l'objectiu de crear una educació interdisciplinària i a on s'aconsegueix que els alumnes esdevinguin autònoms. Així mateix, a l'Escola Paidos es continua potenciant la immersió lingüística, la innovació tecnològica, l'educació emocional, l'esport, l'atenció a la diversitat i es dóna una gran importància a la relació entre la família i l'escola.