21 de octubre de 2019
21.10.2019

10 idees per estalviar energia a casa

Consells i petits canvis en el nostre dia a dia que ens hi poden ajudar

21.10.2019 | 15:23
10 idees per estalviar energia a casa

Podem optimitzar el model de consum energètic i ser més sostenibles? Sí, i és més fàcil del que sembla. Tot i que les institucions són les principals responsables d'impulsar aquesta transformació i donar exemple amb les seves actuacions, els ciutadans podem participar activament en aquest procés. Cal conscienciació i compromís per actuar i tenir cura del planeta.

Una manera intel·ligent d'estalviar diners a casa i ajudar a preservar el medi ambient consisteix a utilitzar només l'energia necessària. Això vol dir canvis en el nostre comportament i en els hàbits de consum, ja que fins i tot les persones que estan més conscienciades que cal estalviar energia de ben segur que encara poden fer accions per contribuir a un consum d'energia més eficient. Apagar els aparells elèctrics, utilitzar electrodomèstics i bombetes de baix consum, posar termòstats, aïllar portes, finestres i sostres, instal·lar plaques solars i apostar per mitjans de transport sostenibles són algunes de les idees i consells que proposa Endesa per aconseguir una economia més sostenible.

  • Apaga completament el televisor, l'ordinador i altres aparells quan acabis de fer-ne ús. Evita deixar-los en mode 'standby'.
  • Instal·la sistemes de control de calefacció com ara termòstats per ajustar-ne el consum a les necessitats tèrmiques.
  • Redueix el consum d'energia elèctrica utilitzant bombetes de baix consum i sistemes intel·ligents de control d'il·luminació.
  • Aposta per sistemes d'autoconsum d'energies sostenibles, com per exemple instal·lar plaques solars a l'exterior de l'habitatge.
  • Sempre que sigui possible aposta per un mitjà de transport no motoritzat, com ara desplaçar-se en bicicleta, en patinet o caminant.
  • Ulititza electrodomèstics de baix consum i poca contaminació (A+++). Tot i que són una mica més cars, els aparells eficients s'amortitzen sempre.
  • Desendolla mòbils i altres aparells elèctrics quan no n'estiguis fent ús per evitar contaminació electromagnètica.
  • Canvia el teu equip tèrmic per un altre de més eficient, com ara la bomba de calor o la caldera de gas natural de condensació.
  • Aïlla de manera eficient finestres, portes i sostres. Aquesta actuació sostenible pot suposar fins a un 60% d'estalvi del consum de calefacció.
  • Opta per un vehicle elèctric. Per optimitzar l'ús de l'energia, condueix de manera eficient, evita canvis sobtats de velocitat, utilitza marxes llargues i accelera de forma progressiva.

Llegir més sobre tendències d'estalvi

Gairebé un 25% dels gasos d'efecte hivernacle provenen dels vehicles de combustió interna (gasolina i dièsel)
 
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook