Marta Rivera Ferre (Còrdova, 1974) és una dels 107 científics que integren el Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic (IPCC, en anglès), l'organisme que assessora l'ONU en aquesta matèria. També és directora de la càtedra d'Agroecologia de la Universitat de Vic.

Per què és millor la ramaderia extensiva, la més tradicional?

És una ramaderia que permet mantenir la gent al seu territori i gestionar els nostres paisatges de muntanya. Són explotacions que, ben gestionades, contribueixen a capturar CO2 de l'atmosfera i també redueixen la freqüència d'incendis perquè mantenen net el bosc. La ramaderia extensiva aprofita terrenys marginals o fins i tot sòls àrids i zones de munta-nya que no es poden conrear.

Cal menjar menys carn?

Sí, cal menjar menys carn. El planeta no pot garantir, amb els recursos que té, una ingesta de carn com l'actual. A més, les dietes amb un elevat consum de proteïna animal, greixos saturats, aliments processats i sucre causen un impacte en la salut.

Què passa a Espanya?

A Espanya la ramaderia extensiva ha tingut una reducció brutal i ha augmentat la intensiva. Hi ha hagut un canvi important, però ha estat per polítiques inadequades. És com això de menjar. Si mengem malament, no és perquè milions de persones al món han decidit ser obeses. És per decisions polítiques de tipus alimentari que fan que la gent no tingui accés a una alimentació saludable.

Per tant, és bàsica l'actuació de l'Administració...

Totalment. Estem veient com l'alimentació no saludable és més barata. Això ha de canviar. Als EUA, per exemple, hi ha deserts alimentaris: grans zones on en quilòmetres i quilòmetres no hi ha cap lloc on es pugui comprar fruita i verdura i, en canvi, hi ha centenars de McDonalds.