La indústria eòlica està preparada per respondre amb èxit al repte de la transició energètica a Espanya i al món. És una oportunitat a escala global i, a Espanya, l'energia eòlica serà la principal tecnologia de sistema elèctric el 2030, tal com indica l'esborrany del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), en el qual es destaca que la presència de les energies renovables sobre l'ús final de l'energia en el conjunt de l'economia ha d'arribar al 42% el 2030, des del 17% actual. Per això, el nostre mix energètic ha de tenir 157 GW de potència instal·lada renovable, dels quals 50 GW seran eòlics; és a dir, cal duplicar la potència eòlica instal·lada en els propers 10 anys.

Per assolir aquesta xifra, la indústria eòlica tindrà durant la pròxima dècada un ritme d'instal·lació de més de 2 GW a l'any, fet que suposa una creixent activitat econòmica, no només per al sector eòlic. Altres sectors industrials se'n veuran beneficiats i també suposarà una important aportació a l'economia nacional. Segons les dades del recent Informe Macroeconòmic de l'Impacte del Sector Eòlic a Espanya, que ha elaborat Deloitte per a l'Associació Empresarial Eòlica, l'energia eòlica aporta un 0,31% al PIB espanyol, quantitat comparable a la de sectors tan rellevants com el calçat o el vi; i exportacions per valor de més de 2.000 milions d'euros, volum que ens situa com a tercer país mundial exportador d'aerogeneradors.

A Espanya, prop de 24.000 persones treballen en el sector eòlic, i destaca un increment del 6,1% anual, un tant per cent molt rellevant per a l'ocupació de país, i són llocs de treball estables i sostenibles. D'altra banda, l'energia eòlica contribueix a combatre el canvi climàtic, en evitar l'emissió de 26 milions de tones de CO2 a l'any.

Per continuar en el camí de creixement dels últims anys, el sector eòlic necessita una planificació energètica amb els diferents actors alineats, que proporcioni una seguretat regulatòria i retributiva. La Transició Energètica Espa-nyola requereix una inversió continuada en el temps de milers de milions d'euros anuals en energies renovables i eficiència energètica. Perquè aquests fluxos d'inversions siguin possibles cal salvaguardar la confiança de les empreses.

L'aprovació recent per part de Govern del reial decret llei sobre la retribució de les energies renovables facilita l'aportació en el nostre sistema energètic de les renovables per complir els objectius plantejats en l'esborrany del PNIEC, i abordar els objectius d'increment de renovables el 2030 i el 2050 assenyalats per la UE. La predictibilitat i estabilitat normativa són factors essencials, àmpliament demandats pel sector eòlic, sense els quals seria impossible assolir el nivell d'inversió i l'empenta que seran necessaris en els propers anys per a la transició energètica que Espanya ha d'emprendre. Aquest reial decret llei és un pas en la direcció correcta cap a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.