El desglaç dels pols s’ha convertit en els últims anys en una de les grans conseqüències del canvi climàtic, juntament amb el consegüent augment del nivell del mar. El conjunt de la Terra s’escalfa, però, sobretot, ho fa l’àrea de l’Antàrtida. L’oceà que envolta el continent del Pol Sud s’ha estat escalfant més ràpid que la resta dels oceans del món des de la dècada del 1950, a un ritme de 0,17º C, mentre que la mitjana mundial ha estat de 0,1º, segons dades de Greenpeace i l’Associació Espanyola de Geògrafs. El Pol Nord és el gran problema ambiental actual del nostre hemisferi pels efectes atmosfèrics, ecològics i de geopolítica que pot generar a partir d’ara.

Des del 1978 ha perdut una extensió similar a cinc vegades la d’Espanya i la comunitat científica alerta que en pocs anys es podria navegar per la banda circumpolar sense grans problemes, obrint així enormes i desitjables possibilitats per al comerç mundial.

El nostre planeta té cada vegada menys gel. És un dels efectes del procés d’escalfament tèrmic per efecte hivernacle de causa antròpica que cada vegada menys ments racionals s’atreveixen a negar. Durant els últims 30 anys l’àrea total de gel marí àrtic ha disminuït a l’estiu, la qual cosa demostra que s’ha establert una tendència estructural i no és un episodi passatger.

Jorge Olcina, climatòleg i president de l’Associació Espanyola de Geògrafs, adverteix que les masses de gel de la Terra mostren una preocupant tendència a la reducció des de fa quatre dècades. El 1978 van començar les observacions mitjançant satèl·lit per calibrar l’extensió anual de cobertura gelada als dos pols. Des de llavors, s’ha produït una reducció de superfície del Pol Nord, que ha passat de 7,22 milions de quilòmetres quadrats en aquest any a 4.680.000 el 2016.

Pol Sud, canvi de tendència

El Pol Sud, a l’Antàrtida, presenta un comportament diferent. Allà, curiosament, hi ha sectors que han incrementat la superfície gelada en les últimes dècades, tot i que des del 2014 ha canviat aquesta tendència i ja s’ha fos l’equivalent a quatre vegades la mida de França. «Estudis recents assenyalen l’existència de fluxos de fusió de gel en capes subsuperficials del gel antàrtic que podrien donar lloc, en uns anys, a una fosa accelerada. Per tant, hi ha incertesa en el que pugui passar-hi en les pròximes dècades», adverteix Olcina.

El desglaç dels casquets polars com a conseqüència del canvi climàtic provocarà que una gran quantitat d’aigua irrompi als cor-rents oceànics, canviï els nivells de l’escalfament global i provoqui un caos climàtic, segons un nou model liderat per la Universitat de Victòria a Wellington, Nova Zelanda, en el qual han participat experts de Canadà, Nova Zelanda, Regne Unit, Alemanya i els Estats Units. Els investigadors van combinar simulacions extremadament detallades de les complexes conseqüències de la fusió dels gels polars en el clima terrestre, amb observacions per satèl·lit de canvis recents en les capes de gel.

Per tant, han pogut predir amb gran precisió i fiabilitat el que passarà si les polítiques actuals sobre el clima no canvien. El model va simular l’efecte del desglaç de les capes de gel de Grenlàndia i l’Antàrtida a causa de l’augment de les temperatures, així com els patrons de circulació i de la temperatura dels oceans i l’aire, si les polítiques climàtiques actuals es mantenen sense canvis.

Segons aquestes simulacions, l’augment més ràpid del nivell del la mar es produirà entre el 2065 i el 2075. La fusió de les capes de gel alterarà la temperatura de l’aigua i els patrons de circulació de l’oceà, i això afectarà la temperatura de l’aire i crearà un circuit de retroalimentació complex que involucra gel, oceans i aire. «El nivell de l’aigua no s’elevarà com una banyera», adverteix una de les autores d’aquesta recerca, Natalia Gómez. «En algunes parts de món, com a les illes del Pacífic, l’augment serà significatiu, mentre que prop de les capes de gel el nivell del mar baixarà», afegeix.

No obstant això, l’impacte de la fusió de les capes de gel va més enllà del nivell del mar. En entrar als oceans, com a l’Atlàntic nord, l’aigua de fusió més calenta i amb diferent salinitat tindrà l’efecte d’afeblir els grans corrents oceànics. Aquest serà el cas del corrent del Golf, que desplaça una gran massa d’aigua càlida procedent del golf de Mèxic cap a l’Atlàntic nord. Aquesta situació provocarà temperatures de l’aire més càlides a l’Àrtic, l’est del Canadà i Amèrica Central, i més fredes al nord-oest d’Europa, a l’altre costat de l’Atlàntic, i es crearà així un caos climàtic.

«Ja estem veient l’augment del nivell del mar a causa de la fosa de les capes de gel, i aquesta pujada de l’aigua s’ha accelerat en els últims anys. A més, les dades indiquen que aquesta tendència continuarà en certa mesura fins i tot si el clima de la Terra s’estabilitza. També mostren que si reduïm les emissions significativament, podrem limitar l’impacte », assenyala el director de la investigació, Nick Golledge.

Segons aquest investigador, si les polítiques no canvien, veurem un escalfament de tres o quatre graus respecte a les temperatures preindustrials i una gran quantitat d’aigua de desglaç de Grenlàndia i l’Antàrtida fluirà cap a tots els oceans. D’acord amb aquests models, aquesta aigua de fusió inter-romp en gran mesura els corrents oceànics. L’afectació sobre espècies marines pot ser també notable, especialment per a aquelles que utilitzen aquests corrents per desplaçar-se d’una part a una altra de la planeta.

Circulació atmosfèrica

D’altra banda, hi ha indicis que alerten de l’existència d’una relació entre la pèrdua de la capa de gel àrtic i el canvi en els patrons de circulació atmosfèrica, la circulació oceànica i els gradients tèrmics de l’hemisferi nord. És difícil establir quins efectes tindran aquests canvis, però en aquells anys que han estat especialment calorosos a l’Àrtic s’han observat patrons meteorològics anòmals.

A mesura que s’escalfi l’Àrtic i retrocedeixi el gel, s’accentuaran mecanismes de retroalimentació, com l’alliberament dels perillosos gasos d’efecte hivernacle del seu llarg emmagatzematge al pergelisol (la capa de sòl permanentment congelat), el que provocarà un augment del canvi climàtic mundial.

Els efectes probablement variaran segons les zones geogràfiques. Algunes tindran estius més calorosos i secs, en d’altres seran més plujosos i en d’altres els hiverns seran més freds i hi haurà més tempestes. És probable que el canvi en els patrons de circulació atmosfèrica, entre ells el canvi en la trajectòria del corrent del Golf, contribueixi a aquestes variacions climàtiques extremes. Els episodis meteorològics extrems seran cada vegada més comuns en el futur: més probabilitat de patir onades de calor, inundacions i tempestes molt intenses, segons Jorge Olcina.

L’os polar podria perdre el 30% de la seva població en els propers 40 anys

Un estudi publicat a Journal of Animal Ecology posa de manifest que la fusió dels pols està obligant els ossos polars a canviar de dieta. Segons aquest estudi, la retirada de gel està afectant les poblacions de foca, que és una de les principals fonts d’alimentació de l’os. Aquests plantígrads, en canvi, són cada vegada més freqüents en llocs on nidifiquen aus. Els ous haurien passat a formar part de la seva alimentació.

Els estudis indiquen que els atacs a nius a l’Àrtic canadenc s’han multiplicat per set des del 1980. L’èider comú, l’ànec més gran i abundant de l’Àrtic, n’és la principal víctima: en algunes colònies i anys, ha perdut fins al 90% dels ous. La població de l’os polar podria baixar un 30% els propers 40 anys, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.

El canvi climàtic en clau polar

José Miguel Viñas - Les regions polars de la Terra són particularment vulnerables al canvi climàtic, en la mesura que una gran part estan cobertes de gel i la pujada de les temperatures n’està provocant una important pèrdua, particularment acusada a l’Àrtic. Aquest fet, que segons apunten les projeccions climàtiques augmentarà fins a final de segle, té profundes implicacions en el sistema climàtic, perquè la menor cobertura de gel altera significativament el balanç energètic terrestre, ja que la quantitat de radiació solar absorbida als pols és més gran, a part de l’alteració que aquest fet provoca tant en els corrents atmosfèrics com en els oceànics, que al seu torn modifica el transport d’escalfor al llarg de la superfície terrestre i incideix en el canvi climàtic. Un altre dels impactes de la fusió accelerada de gel que comença a observar-se a l’Àrtic i en algunes zones de l’Antàrtida és la pujada del nivell del mar, que amenaça centenars de milions de persones que viuen en ciutats costaneres. Si bé de moment la major contribució a aquesta pujada ha estat l’expansió de l’aigua dels oceans, deguda a l’escalfament experimentat a la seva part superficial, cada vegada hi contribueixen més les aportacions d’aigua de desglaç que estan tenint lloc a Grenlàndia, a les grans masses de gel de l’Antàrtida occidental i a la majoria de les glaceres de muntanya, que estan en clar retrocés.

Si bé sabem que hi va haver èpoques càlides en la història de la Ter-ra en què van desaparèixer els casquets polars, són anteriors a la presència dels éssers humans. Si l’escalfament global segueix endavant, la pèrdua de gel polar s’accelerarà, i també els seus impactes, i això incidirà directament sobre nosaltres i les altres formes de vida del planeta. La principal amenaça del canvi climàtic i d’una ràpida transformació dels pols és la velocitat que pot assolir (està començant a agafar embranzida), i això planteja uns escenaris futurs als quals ens resultarà molt difícil adaptar-nos.