Quin és l'objectiu de l'Agència de la Bici?

És l'ens públic de l'Ajuntament de València que s'encar-rega de la coordinació de les mesures necessàries per fer incrementar l'ús de la bicicleta d'una forma adequada i segura.

Les bicis estan canviant les ciutats?

Considerem la bicicleta una eina de canvi cultural pels beneficis que aporta a les persones i a la ciutat. També pel suport que suposa en la promoció d'altres mitjans sostenibles com caminar i desplaçar-se en transport públic.

Què fa falta perquè hi hagi més gent que pedali?

La millora i transformació de la ciutat amb la creació d'infraestructures ciclistes ajuda a fer que més persones utilitzin la bicicleta i que hi hagi una diversitat de ciclistes, perquè tan important és la quantitat de ciclistes com la diversitat de perfils, això ajuda a fer que més persones s'hi afegeixin. L'efecte dòmino és molt important en el creixement del seu ús.

Quants quilòmetres de carrils bici s'han fet a València des del 2015?

Més de 42 quilòmetres d'infraestructura ciclista amb disseny segur en calçada, que ajuda a millorar la connectivitat de la xarxa ciclista, així com la seva extensió amb el centre i en tots els barris de la ciutat. L'obertura de l'anella ciclista ha estat una de les grans fites que han ajudat a visibilitzar la bicicleta dins i fora de la ciutat. La nova ordenança de mobilitat destaca per les mesures de prioritat dels mitjans sostenibles i per les mesures de pacificació del trànsit que introdueix. Després de la seva entrada en vigor més del 75% dels vials són de trànsit calmat, inferior a 30 km/h, la qual cosa comporta una millora de la qualitat dels desplaçaments amb bicicleta. Una altra mesura important és l'ampliació dels aparcaments per a bicicletes.

Quins avantatges té anar amb bicicleta?

És un transport saludable, divertit, eficient, ràpid, econòmic, ecològic, equitatiu, inclusiu, silenciós, lleuger i intermodal. A més, ajuda a reduir els impactes del trànsit motoritzat, les emissions de CO?, i contribueix a combatre el canvi climàtic.

Molta gent addueix que hi ha falta de seguretat perquè els seus fills, per exemple, puguin anar al col·legi amb bicicleta...

La mesura més eficient per reduir la sinistralitat és l'existència de més ciclistes a l'espai públic. Les estadístiques de les ciutats més ciclistes ens confirmen que com més ciclistes menys accidents en percentatge i menor gravetat de les lesions. Des de fa tres cursos s'ha posat en marxa el programa Enbicia't, amb l'objectiu que els nens i nenes rebin formació de bicicleta que els ajudi a guanyar habilitats.