Promoure l'ús i la producció de biomassa forestal primària com a font d'energia renovable obtinguda amb recursos locals; millorar l'eficiència de les instal·lacions de biomassa i la professionalització del sector forestal; contribuir a l'assoliment dels reptes en energies renovables en l'horitzó 2030 a la demarcació de Barcelona. Són els objectius del Pla Biomassa km 0.

És una acció del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) inclosa en el projecte de desenvolupament territorial BCN Smart Rural, liderat per la Diputació i cofinançat per aquest ens i la Unió Europea a través dels fons FEDER.

L'ús de la biomassa

La biomassa, matèria orgànica que es pot ser utilitzar com a font d'energia renovable, contribueix a la gestió sostenible dels boscos i la prevenció d'incendis. Es comercialitzen principalment tres tipus de productes com a biocombustibles sòlids forestals: estella, pèl·let o llenya. La biomassa es pot fer servir per produir energia elèctrica o tèrmica. En l'ús domèstic, la biomassa pot ser la font d'energia per a la calefacció i per a la producció d'aigua calenta. I l'ús de la biomassa en el sector primari (granges, planter...) permet la recirculació directa o propera del recurs i esdevé un exemple clar de l'anomenada economia circular.

Els beneficis

Ambientals

Defensa de la qualitat de l'aire i lluita pel canvi climàtic.

La biomassa forestal prensenta un balanç neutre d'emissions de CO2 (emetent causant de l'efecte hivernacle).

Baix contingut en sofre (causant de la pluja àcida).

Balanç energètic positiu.

Energètics

Energia renovable, natural de procedència local.

És l'única font d'energia renovable de proveïment constant i regular que podem gestionar (no està subjecta a sol, pluja, vent...).

L'energia obtinguda amb la combustió de la biomassa forestal és superior a la requerida en les diferents etapes de la cadena productiva.

El consum de biomassa forestal com a font d'energia disminueix la dependència energètica externa.

Els biocombustibles agroforestals són competitius. El seu cost en euros/kWh és inferior al dels combustibles fòssils.

Permet reduir la dependència de combustibles fòssils.

Forestals

Millora la gestió forestal i la prevenció dels incendis.

Afavoreix la gestió forestal sostenible, ja que millora l'estat dels boscos i la viabilitat econòmica dels treballs silvícoles.

Ajuda a prevenir els incendis forestals i a conservar el medi ambient i la biodiversitat.

Permeet valoritzar els productes que s'extreuen dels tractaments silvícoles i agrícoles.

Econòmics

Ajudem l'economia local

La cadena de valor de la biomassa forestal crea nous llocs de treball al món rural, i en contrasta el despoblament.

És una font d'energia renovable i natural de què es pot disposar arreu de Catalunya.

Té un preu molt més estable i econòmic que els combustibles fòssils.

La seva cadena de valor impacta positivament sobre les economies locals.