Sota el títol La comercialització de l'energia ver-da, dimarts passat Pren-sa Ibérica, Grup Zeta i Acciona van organitzar una taula d'experts per discutir sobre el pre-sent i futur de l'energia i el paper de les fonts renovables. Van comptar amb la participació de Santiago Gómez Ramos, director de Gestió d'Energia d'Acciona; Luis Atienza, consultor en assumptes energètics i president d'Argo Capital Partners; Maya Ormazabal, gerent de Medi ambient i Canvi Climàtic de Telefónica; i Fátima Sánchez, clean-tech EMEA operations manager de Schneider Electric Energy & Sustai-nability Services.

En la taula rodona, celebrada en línia i moderada per Fausto Ovie-do Subías, advocat i màster en Negoci de l'Energia, a més de ser assessor delegat de l'Associació Espanyola d'Energies Renovables a Balears, es va posar de manifest l'emergència climàtica i, davant seu, l'oportunitat que existeix en relació amb l'energia verda, ja sigui per a les empreses, l'Administració pública o els consumidors finals. L'esdeveniment es va desenvolupar a partir de la visió dels escenaris actuals i de futur per part dels experts convidats.

El primer a fer la seva aportació va ser Santiago Gómez Ramos, que va destacar l'impuls que han agafat els últims anys les fonts d'energia renovables a Espanya i els objectius ambiciosos que es plantegen en aquest marc. "Un 20% de l'electricitat que es con-sumeix a Espanya està certifica-da i és d'origen renovable, cosa que fa 4 o 5 anys era impensa-ble", va destacar. Va subratllar també que "en el subministrament d'energia a nivell global cada dia es valoren més aspectes tecno-lògics, com l'ús del blockchainper a la traçabilitat de l'energia, i el pacte social del projecte del qual procedeix l'energia". A més, va fer èmfasi en el fet que "el consum d'energia renovable està a l'abast d'empreses de totes les mides, i que comercialitzadores com Acciona, la més gran 100% renovable del mercat espanyol, ofereixen solucions per impulsar aquest canvi".

Luis Atienza va seguir Gómez Ramos, per ressaltar les oportu-nitats que suposen les energies renovables per frenar el canvi climàtic, destacar l'acceleració d'aquestes alternatives després del pas de la covid-19 -tenint en compte la importància que han adquirit els béns públics després de l'impacte del coronavirus- i subratllar la necessària implicació de les empreses i els ciutadans en la reducció de l'empremta de carboni. "La certificació de l'energia és un instrument important que ens permet demostrar el nostre grau d'implicació davant de la descarbonització", va explicar.

COMPROMÍS

"L'entorn ha d'afavorir la firma de contrac-tes d'energia verda a Espanya. La sostenibilitat s'ha convertit en un eix d'actuació estratè-gic per a les empreses i molt lligat a la seva activitat i el seu finançament. Un exemple clar són els bons verds de Telefónica", va apuntar Maya Ormazabal, la següent a intervenir després d'Atienza. La reducció del consum d'energia és també una altra via clara de descarbonització: "La di-gitalització i els sistemes de co-municacions ens han demostrat que podem mantenir la productivitat fomentant el teletreball", va apuntar Maya Ormazabal, cosa que reduiria el transport i, per tant, el consum energètic. Després de la intervenció de Maya Ormazabal va ser el torn de Fátima Sánchez. "Els últims anys estem observant el compromís dels grans clients amb la sostenibilitat, que inclou nombrosos aspectes com la compra d'energia verda", va explicar. Aquest compromís requereix una estratègia aplicable a les necessitats de ca-da client.

Una vegada acabada la intervenció dels cinc ponents, es va portar a terme un diàleg entre ells en relació amb la contractació d'energia verda i la resolució dels dubtes dels assistents.

Queda patent que el mercat de l'energia verda i la seva contracta-ció té grans oportunitats, però és necessari que es desenvolupi un marc legislatiu que aporti estabilitat al sector i que els diferents actors econòmics assumeixin la seva responsabilitat en la descarbonització de l'economia.