L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha endurit els límits permesos de contaminació de l’aire, una de les amenaces més grans per a la salut humana, que provoca anualment set milions de morts prematures, especialment als països amb menys recursos. És la primera vegada des del 2005 que l’OMS actualitza aquests criteris i s’adreça als més grans contaminants del món perquè els respectin, a fi de «reduir el sofriment i salvar vides», en paraules del seu director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’OMS ha rebaixat els límits tolerats per als contaminants considerats clàssics: les partícules en suspensió, l’ozó, el diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni. Les noves normes no són de compliment obligatori, però sí que donen als països un marc per protegir millor la seva població.

Segons els càlculs de l’organisme, la contaminació de l’aire i la de certs espais tancats provoquen anualment set milions de morts prematures, a causa de malalties no transmissibles.

Amenaça mediambiental

«La contaminació de l’aire és una amenaça per a la salut a tots els països, però colpeja especialment les poblacions dels països amb escassos recursos», ha remarcat Adhanom Ghebreyesus. En aquests països, es registren creixents nivells de contaminació atmosfèrica impulsada per una urbanització a gran escala i un desenvolupament econòmic que es basa sobretot en la utilització de combustibles fòssils.

Per Hans Henri Kluge, director de l’OMS per a Europa, «l’aire pur hauria de ser un dret humà fonamental i una condició necessària per a la salut i la productivitat de les societats». «No obstant, tot i que la qualitat de l’aire ha millorat una mica durant les tres últimes dècades, milions de persones segueixen morint prematurament, sovint en poblacions més vulnerables o marginades», lamenta en un comunicat. I amb el canvi climàtic, la contaminació de l’aire és, segons l’OMS, una de les principals amenaces mediambientals per a la salut.

Efectes en el desenvolupament infantil

En el cas dels nens, la contaminació atmosfèrica podria impedir el desenvolupament correcte dels pulmons, provocar infeccions respiratòries i agreujar l’asma. En els adults, les morts prematures vinculades a la contaminació de l’atmosfera estan associades a cardiopaties i accidents vasculars.

L’OMS indica que noves dades mostren que la contaminació de l’aire exterior també pot provocar diabetis i malalties neurodegeneratives. I remarca que la contaminació atmosfèrica provoca riscos per a la salut tan importants com els causats per la mala alimentació o el tabac.

El 2019, més d’un 90% de la població mundial vivia en regions on la contaminació supera els nivells fixats per l’OMS el 2005 respecte a l’exposició prolongada a les partícules fines PM2,5 (el diàmetre de les quals és inferior als 2,5 micròmetres). El 2019, les regions del sud-est asiàtic i del Mediterrani oriental eren els llocs del món on es registraven més concentracions anuals de PM2,5 en relació amb el nombre d’habitants.

Aquestes micropartícules poden penetrar profundament als pulmons i també en el sistema circulatori. Les partícules fines provenen essencialment de la combustió del carburant en diferents sectors, com els transports, l’energia, la indústria i l’agricultura. Als llocs tancats, l’ús de combustibles sòlids i de querosè a les cuines, la combustió de tabac i un altre tipus de combustions són factors importants de contaminació atmosfèrica.