El sobrepès i l’obesitat afecten gairebé el 20% dels joves de la Catalunya Central

L’estudi DESKcohort ha extret les dades a partir d’una mostra de 7.000 alumnes de 12 a 18 anys. Sedentarisme i alimentació poc saludable són mals hàbits que influeixen en l’alt índex d’aquestes patologies

El consum freqüent d’aliments com l’hamburguesa que es menja aquest infant no és aconsellable | OSCAR BAYONA

El consum freqüent d’aliments com l’hamburguesa que es menja aquest infant no és aconsellable | OSCAR BAYONA

Pràcticament el 15% de joves de 12 a 18 anys té problemes de sobrepès a la Catalunya Central, segons l’estudi DESKcohort, que ha extret les dades a partir d’una mostra de més de 7.000 nois i noies (alumnes de 2n d’ESO, 4t d’ESO, 2n de batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà).

Aquest estudi del curs 2019-2020 constata que, a part del 14,2% d’alumnes amb sobrepès (el 16,83% nois i l’11,85% noies), gairebé el 4% pateixen obesitat (4,85% nois i 3,07% noies). «Són percentatges elevats, i la pandèmia de la covid els haurà agreujat encara més pel sedentarisme», assenyala Albert Espelt, cap del departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut, de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVIC-UCC.

Afegeix que «les dades són preocupants, i fins i tot alarmants», tenint en compte, comenta, que els factors determinants són una alimentació no saludable i poca activitat física: «Són dos comportaments que se sap que quan s’adquireixen en l’edat jove es traspassen a l’edat adulta, per tant, un mal comportament envers l’activitat física i l’alimentació en els menors es perpetua un cop són adults».

Segons les dades de l’estudi, el 6,5% dels joves enquestats no s’alimenten de forma saludable (7,1% de nois i 6,03% de noies) i el 85% necessiten un canvi en l’alimentació (87,59 de nois i 83,06% de noies). I pel que fa a l’exercici físic, el 48% dels joves no compleix els criteris de l’OMS. En concret, el 57,68% de noies i el 37,38% de nois, tal com reflecteixen les dades de l’estudi DESKcohort.

El projecte DESKcohort

DESKcohort és un projecte liderat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya que consisteix a fer un seguiment al llarg del temps de joves de 12 a 18 anys escolaritzats en centres educatius de la Catalunya Central per tal d’analitzar-ne el comportament o aspectes rellevants que poden afectar diferents aspectes socials de la seva vida, la seva educació o la seva salut. L’objectiu, segons explica Albert Espelt, «és conèixer quins són els comportaments i necessitats relacionats amb la salut». I també destaca que «és un estudi pioner que fa un seguiment a estudiants per veure quins hàbits tenen, i a partir d’aquí analitzar la salut dels joves en general, fer intervencions i avaluar-les».

Segons els especialistes, la mala alimentació i el sedentarisme són les principals causes de l’augment de l’obesitat en la població infantil i juvenil, però també hi influeixen factors hereditaris, hormonals, psicosocials i ambientals.

L’alt índex d’obesitat infantil i juvenil fa que els pediatres dels CAP rebin més pacients amb aquesta patologia, i també hi ha més incidència de casos en les consultes dietètiques. La dietista i nutricionista del centre l’Arrel de Manresa, Tania González, insisteix en les recomanacions: «Dieta saludable i exercici físic». I detalla: «Hi ha moltes famílies que mengen massa aliments ultraprocessats, i cal evitar-ho i optar per plats saludables: verdura, fruita, pasta integral, peix i proteïna».

Programa de detecció precoç

El sedentarisme continua sent un dels mals hàbits entre els infants que van participar en el Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars de la Clínica Universitària d’UManresa del 2018. Són les últimes dades que es tenen, després d’enquestar 237 estudiants de quart de primària. D’aquests, el 18,2% presentava sobrepès i el 8,4% obesitat. En total, el 26,6% d’alumnes tenien excés de pes.

Sobrepassar el 20% el pes ideal

Un nen es considera que és obès quan sobrepassa el 20% del seu pes ideal. Encara que a curt termini l’obesitat infantil no s’associï a unes taxes de mortalitat elevades, sí que s’associa a un risc de mala salut en la vida adulta, i és un potent predictor de l’obesitat en l’adult. L’obesitat és una malaltia que es considera com un factor de risc per a malalties cròniques com la diabetis, malalties cardíaques, hipertensió arterial, ictus, problemes ortopèdics i alguns càncers. La prevalença de l’excés de pes, el sobrepès i l’obesitat augmenten amb l’edat, així com en les persones de classes menys afavorides.

L’obesitat a Catalunya

Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2020, a Catalunya el 17% de la població d’entre 18 i 74 anys presenta obesitat i la prevalença augmenta amb l’edat. És també molt freqüent en la infància i l’adolescència, i l’11,7% de la població d’entre 6 i 12 anys en presenta, concretament el 14,1% en nens i el 9,3% en nenes.