La Seu d’Urgell ha dut a terme una cinquantena d’actuacions en la via pública per millorar aspectes com la senyalització, el mobiliari urbà o l’arbrat. Durant les últimes setmanes, la brigada municipal s’ha encarregat de reparar escocells, tapar forats en el ferm de diferents carrers, així com repintar senyals de trànsit i instal·lar papereres o zones d’aparcament per a les bicicletes.

Pel que fa a la vegetació, s’han obert rases per a la plantació de nous arbres i s’han reparat escocells de la plaça Soldevila i del passeig del Parc. A banda, també s’han impulsat actuacions en la senyalització de la via pública, com ara repassar la pintura dels passos de vianants, dels senyals de trànsit i de la zona d’exàmens de conduir, on també s’ha reparat un mur malmès de l’entorn. A banda, la brigada també s’ha encarregat de pintar les parets interiors de la biblioteca Sant Agustí i l’escola de l’edifici del centre cultural Les Monges.