L’alcalde Eduard Rivas considera que el regidor de la CUP Miguel Guiral no ha complert amb la feina que li va assignar per actuar en matèria d’habitatge i elaborar el reglament d’habitatges buits i li ha retirat les funcions que li havia atorgat. No era pròpiament un pacte, però havia delegat aquests funcions concretes a un membres de la CUP, que està a l’oposició. Rivas l’acusa de no haver fet la feina encomanada i Guiral manté que el govern no li ha facilitat les eines i li ha posat entrebancs allà on esperava trobar col·laboració. Rivas va fer un model propi, amb un govern estable, i amb funcions concretes per a persones d’altres grups que podien ser a l’oposició.

Un decret d’alcaldia ha deixat sense efectes la delegació específica de competències en aquesta matèria feta al regidor de la CUP Miguel Guiral el mes de maig de 2021. Un dels projectes encomanats, l’elaboració del Reglament d’habitatges buits, es portarà a l’aprovació del Ple la setmana que ve després que hagi rebut l’impuls definitiu aquesta setmana, però per part del regidor Daniel Farriols, que assumeix aquestes funcions d’habitatge afegides a les que ja tenia com a regidor de Serveis Econòmics.

A través d’aquesta delegació, el regidor de l’esquerra independentista va assumir el mes de maig de 2021 l’elaboració i aprovació del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent i del Reglament d’habitatges buits per a poder aplicar el recàrrec del 50% en l’IBI als habitatges desocupats. La modificació del cartipàs amb la revocació de les competències delegades en matèria d’Habitatge s’ha realitzat, segons l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, per «la pèrdua de confiança política i l’estancament en les polítiques municipals d’habitatge, ja que el regidor de la CUP no ha assolit el segon dels objectius de la delegació».

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat a Ràdio Esparreguera que «la delegació de competències va ser un acte de generositat de l’equip de govern en un àmbit de gestió en què compartíem objectius amb la CUP, però aquests no s’han executat i s’ha produït un estancament en les polítiques municipals d‘habitatge». L’alcalde ha apuntat que el grup municipal de la CUP i el regidor Miguel Guiral tenien tots els elements per avançar en la capacitat d’acció per acomplir els objectius marcats, però ha afegit que «segurament s’han trobat incòmodes per un tema d’ideologia i els hi ha faltat un punt d’autocrítica en la seva gestió».

La CUP Esparreguera ha difós un comunicat en el que denuncia el bloqueig del govern municipal i valora positivament la tasca realitzada pel seu regidor.